سرراست

در حال بروزرسانی

انتقام

فردی دارای ثروث و موقعیت اجتماعی بالا. فرزندی که با پر قو پدرش به دنیا اومد. اون شخص برادر بزرگتر من بود. با اینکه من یتیمی بودم که بخاطر سرگرمی و کنجکاوی به فرزندی پذیرفته شدم از اینکه منو انتخاب کردن سپاسگزار بودم. تا اینکه پدر فوت کرد...

۹ ماه پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
پایان
وضعیت
لطفا برای ثبت کامنت به حساب کاربری خود وارد شوید