سرراست

در حال بروزرسانی

انتقام

فردی دارای ثروث و موقعیت اجتماعی بالا. فرزندی که با پر قو پدرش به دنیا اومد. اون شخص برادر بزرگتر من بود. با اینکه من یتیمی بودم که بخاطر سرگرمی و کنجکاوی به فرزندی پذیرفته شدم از اینکه منو انتخاب کردن سپاسگزار بودم. تا اینکه پدر فوت کرد...

یک ماه پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
درحال پخش...
وضعیت
قسمت 12 در تاریخ یک‌شنبه ۱۰ دسامبر ساعت ۲۰:۰۰ منتشر میشود
قسمت 11
۱۴۰۲/۹/۵
قسمت 10
۱۴۰۲/۸/۲۰
قسمت 9
۱۴۰۲/۸/۲۰
قسمت 8
۱۴۰۲/۸/۲۰
قسمت 7
۱۴۰۲/۸/۱۴
قسمت 6
۱۴۰۲/۸/۶
قسمت 5
۱۴۰۲/۸/۶
قسمت 4
۱۴۰۲/۸/۶
قسمت 3
۱۴۰۲/۸/۶
قسمت 2
۱۴۰۲/۸/۶
قسمت 1
۱۴۰۲/۸/۶