سرراست

در حال بروزرسانی

12سال فاصله

هیسون، یه دختر سال اول دانشکده کامپیوتر است که یک روز به یک باره به جایی رفت و در آنجا با مردی مرموز برخورد کرد! ببخشید آقا!!! فکر کنم شمارو میشناسم....

یک سال پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
ongoing
وضعیت
لطفا برای ثبت کامنت به حساب کاربری خود وارد شوید