سرراست

در حال بروزرسانی

امپراطور کوس ها

دولسو در سن سیزده سالگی پیشخدمت دربار امپراطور میشه و بخاطر بی تجربگی هاش بگایی هایی درست میکنه که آخر استرسن اون از بچگی با دخترهای دربار همبازی میشه و باهمدیگه بزرگ میشن حالا که چندسال گذشته وقتشه که...

۷ ماه پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
درحال پخش...
وضعیت
قسمت 27
۱۴۰۲/۸/۱
قسمت 26
۱۴۰۲/۸/۱
قسمت 25
۱۴۰۲/۷/۴
قسمت 24
۱۴۰۲/۶/۲۰
قسمت 23
۱۴۰۲/۶/۱۸
قسمت 22
۱۴۰۲/۶/۱۴
قسمت 21
۱۴۰۲/۶/۱۴
قسمت 20
۱۴۰۲/۶/۶
قسمت 19
۱۴۰۲/۶/۶
قسمت 18
۱۴۰۲/۶/۶
قسمت 17
۱۴۰۲/۶/۶
قسمت 16
۱۴۰۲/۶/۴
قسمت 15
۱۴۰۲/۶/۲
قسمت 14
۱۴۰۲/۶/۲
قسمت 13
۱۴۰۲/۵/۲۹
قسمت 12
۱۴۰۲/۵/۲۴
قسمت 11
۱۴۰۲/۵/۲۴
قسمت 10
۱۴۰۲/۵/۱۹
قسمت 9
۱۴۰۲/۵/۱۹
قسمت 8
۱۴۰۲/۵/۱۰
قسمت 7
۱۴۰۲/۵/۶
قسمت 6
۱۴۰۲/۴/۲۸
قسمت 5
۱۴۰۲/۴/۲۸
قسمت 4
۱۴۰۲/۴/۲۸
قسمت 3
۱۴۰۲/۴/۲۸
قسمت 2
۱۴۰۲/۴/۲۸
قسمت 1
۱۴۰۲/۴/۲۸