سرراست

در حال بروزرسانی

دنیای ربات های جنسی

یک روز به سه کارمند در بخش هوش مصنوعی فرصتی داده میشه تا محصول شرکتشون رو آزمایش کنن. محصول شرکت ربات هایی هستن که شبیه انسان ساخته شدن و همه کار برای انسان انجام میدن. حالا تست 30 روزشون شروع شده...

۵ ماه پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
درحال پخش...
وضعیت
قسمت 35 در تاریخ چهارشنبه ۳ آوریل ساعت ۱۸:۰۰ منتشر میشود
قسمت 34 در تاریخ چهارشنبه ۲۷ مارس ساعت ۱۸:۰۰ منتشر میشود
قسمت 33 در تاریخ چهارشنبه ۲۰ مارس ساعت ۱۸:۰۰ منتشر میشود
قسمت 32 در تاریخ چهارشنبه ۱۳ مارس ساعت ۱۸:۰۰ منتشر میشود
قسمت 31 در تاریخ چهارشنبه ۶ مارس ساعت ۱۸:۰۰ منتشر میشود
قسمت 30 در تاریخ چهارشنبه ۲۸ فوریه ساعت ۱۸:۰۰ منتشر میشود
قسمت 29
۱۴۰۲/۱۱/۹
قسمت 28
۱۴۰۲/۱۱/۹
قسمت 27
۱۴۰۲/۱۱/۹
قسمت 26
۱۴۰۲/۱۱/۹
قسمت 25
۱۴۰۲/۹/۲۸
قسمت 24
۱۴۰۲/۹/۲۸
قسمت 23
۱۴۰۲/۹/۲۸
قسمت 22
۱۴۰۲/۹/۲۸
قسمت 21
۱۴۰۲/۹/۱۴
قسمت 20
۱۴۰۲/۹/۱۴
قسمت 19
۱۴۰۲/۹/۱۴
قسمت 18
۱۴۰۲/۸/۲۳
قسمت 17
۱۴۰۲/۸/۲۳
قسمت 16
۱۴۰۲/۸/۱
قسمت 15
۱۴۰۲/۸/۱
قسمت 14
۱۴۰۲/۸/۱
قسمت 13
۱۴۰۲/۷/۶
قسمت 12
۱۴۰۲/۶/۲۷
قسمت 11
۱۴۰۲/۶/۲۷
قسمت 10
۱۴۰۲/۶/۲۷
قسمت 9
۱۴۰۲/۶/۲۷
قسمت 8
۱۴۰۲/۶/۲۷
قسمت 7
۱۴۰۲/۶/۲۷
قسمت 6
۱۴۰۲/۶/۲۷
قسمت 5
۱۴۰۲/۶/۲۷
قسمت 4
۱۴۰۲/۶/۲۷
قسمت 3
۱۴۰۲/۶/۲۷
قسمت 2
۱۴۰۲/۶/۲۷
قسمت 1
۱۴۰۲/۶/۲۷