سرراست

در حال بروزرسانی

سوژه ی جق محله

جین هایوک فردی است که با هدفی قوی شروع کرد به تنهایی زندگی کردن: او از اول ماجرا دچار اتفاقی غم انگیز شد که در این اتفاق ممه های همسایه خود را لمس کرد و بخاطر همان ملاقات به عنوان فیلمبردار(عکاس) انتخاب شد. چرا اینقد همسایه هام سر از اونجا(فضای مجازی) در میارن؟

۲ سال پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
پایان
وضعیت
آموزش رد کردن تبلیغات
قسمت آخر (77)
۱۴۰۲/۵/۱۹
قسمت 76
۱۴۰۲/۵/۱۹
قسمت 75
۱۴۰۲/۵/۱۹
قسمت 74
۱۴۰۲/۵/۱۹
قسمت 73
۱۴۰۲/۵/۱۶
قسمت 72
۱۴۰۲/۵/۱۶
قسمت 71
۱۴۰۲/۵/۱۰
قسمت 70
۱۴۰۲/۵/۱۰
قسمت 69
۱۴۰۲/۵/۱۰
قسمت 68
۱۴۰۲/۵/۱۰
قسمت 67
۱۴۰۲/۵/۹
قسمت 66
۱۴۰۲/۵/۹
قسمت 65
۱۴۰۲/۵/۵
قسمت 64
۱۴۰۲/۵/۱
قسمت 63
۱۴۰۲/۵/۱
قسمت 62
۱۴۰۲/۵/۱
قسمت 61
۱۴۰۲/۵/۱
قسمت 60
۱۴۰۲/۵/۱
قسمت 59
۱۴۰۲/۴/۲۷
قسمت 58
۱۴۰۲/۴/۲۰
قسمت 57
۱۴۰۲/۴/۲۰
قسمت 56
۱۴۰۲/۴/۲۰
قسمت 55
۱۴۰۲/۳/۱۷
قسمت 54
۱۴۰۲/۳/۱۷
قسمت 53
۱۴۰۲/۳/۱۷
قسمت 52
۱۴۰۲/۳/۱۷
قسمت 51
۱۴۰۲/۱/۲۴
قسمت 50
۱۴۰۲/۱/۲۴
قسمت 49
۱۴۰۲/۱/۲۴
قسمت 48
۱۴۰۱/۱۱/۸
قسمت 47
۱۴۰۱/۷/۱۹
قسمت 46
۱۴۰۱/۷/۱۹
قسمت 45
۱۴۰۱/۶/۱۳
قسمت 44
۱۴۰۱/۶/۱۳
قسمت 43
۱۴۰۱/۵/۲۹
قسمت 42
۱۴۰۱/۵/۲۸
قسمت 41
۱۴۰۱/۵/۱۶
قسمت 40
۱۴۰۱/۵/۱۶
قسمت 39
۱۴۰۱/۵/۲
قسمت 38
۱۴۰۱/۴/۲۴
قسمت 37
۱۴۰۱/۴/۲۱
قسمت 36
۱۴۰۱/۴/۲۱
قسمت 35
۱۴۰۱/۴/۲۰
قسمت 34
۱۴۰۱/۴/۱۵
قسمت 33
۱۴۰۱/۴/۱۵
قسمت 32
۱۴۰۱/۴/۱۵
قسمت 31
۱۴۰۱/۳/۱۱
قسمت 30
۱۴۰۱/۳/۹
قسمت 29
۱۴۰۱/۳/۸
قسمت 28
۱۴۰۱/۳/۵
قسمت 27
۱۴۰۱/۲/۱۴
قسمت 26
۱۴۰۱/۲/۱۱
قسمت 25
۱۴۰۱/۲/۱۰
قسمت 24
۱۴۰۱/۲/۹
قسمت 23
۱۴۰۱/۲/۸
قسمت 22
۱۴۰۱/۲/۷
قسمت 21
۱۴۰۱/۲/۶
قسمت 20
۱۴۰۱/۲/۵
قسمت 19
۱۴۰۱/۲/۴
قسمت 18
۱۴۰۱/۲/۱
قسمت 17
۱۴۰۱/۲/۱
قسمت 16
۱۴۰۱/۱/۳۱
قسمت 15
۱۴۰۱/۱/۱۱
قسمت 14
۱۴۰۱/۱/۸
قسمت 13
۱۴۰۱/۱/۴
قسمت 12
۱۴۰۰/۱۲/۲۷
قسمت 11
۱۴۰۰/۱۲/۲۵
قسمت 10
۱۴۰۰/۱۲/۲۴
قسمت 9
۱۴۰۰/۱۲/۲۰
قسمت 8
۱۴۰۰/۱۲/۱۸
قسمت 7
۱۴۰۰/۱۲/۱۳
قسمت 6
۱۴۰۰/۱۲/۱۲
قسمت 5
۱۴۰۰/۱۱/۳۰
قسمت 4
۱۴۰۰/۱۱/۲۴
قسمت 3
۱۴۰۰/۱۱/۲۲
قسمت 2
۱۴۰۰/۱۱/۱۹
قسمت 1
۱۴۰۰/۱۱/۱۷