سرراست

در حال بروزرسانی

سوژه ی جق محله

جین هایوک فردی است که با هدفی قوی شروع کرد به تنهایی زندگی کردن: او از اول ماجرا دچار اتفاقی غم انگیز شد که در این اتفاق ممه های همسایه خود را لمس کرد و بخاطر همان ملاقات به عنوان فیلمبردار(عکاس) انتخاب شد. او ناراحتی هایش را کنار گذاشت، و به عکس های جذاب ستاره های SNS به همراه دوستان دانشگاهیش نگاه میکرد. و سوالش این بود!!! چرا همسایه هایم سر از اونجا(فضای مجازی) در میارند؟

یک سال پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
درحال پخش...
وضعیت
قسمت 48
۱۴۰۱/۱۱/۸
قسمت 47
۱۴۰۱/۷/۱۹
قسمت 46
۱۴۰۱/۷/۱۹
قسمت 45
۱۴۰۱/۶/۱۳
قسمت 44
۱۴۰۱/۶/۱۳
قسمت 43
۱۴۰۱/۵/۲۹
قسمت 42
۱۴۰۱/۵/۲۸
قسمت 41
۱۴۰۱/۵/۱۶
قسمت 40
۱۴۰۱/۵/۱۶
قسمت 39
۱۴۰۱/۵/۲
قسمت 38
۱۴۰۱/۴/۲۴
قسمت 37
۱۴۰۱/۴/۲۱
قسمت 36
۱۴۰۱/۴/۲۱
قسمت 35
۱۴۰۱/۴/۲۰
قسمت 34
۱۴۰۱/۴/۱۵
قسمت 33
۱۴۰۱/۴/۱۵
قسمت 32
۱۴۰۱/۴/۱۵
قسمت 31
۱۴۰۱/۳/۱۱
قسمت 30
۱۴۰۱/۳/۹
قسمت 29
۱۴۰۱/۳/۸
قسمت 28
۱۴۰۱/۳/۵
قسمت 27
۱۴۰۱/۲/۱۴
قسمت 26
۱۴۰۱/۲/۱۱
قسمت 25
۱۴۰۱/۲/۱۰
قسمت 24
۱۴۰۱/۲/۹
قسمت 23
۱۴۰۱/۲/۸
قسمت 22
۱۴۰۱/۲/۷
قسمت 21
۱۴۰۱/۲/۶
قسمت 20
۱۴۰۱/۲/۵
قسمت 19
۱۴۰۱/۲/۴
قسمت 18
۱۴۰۱/۲/۱
قسمت 17
۱۴۰۱/۲/۱
قسمت 16
۱۴۰۱/۱/۳۱
قسمت 15
۱۴۰۱/۱/۱۱
قسمت 14
۱۴۰۱/۱/۸
قسمت 13
۱۴۰۱/۱/۴
قسمت 12
۱۴۰۰/۱۲/۲۷
قسمت 11
۱۴۰۰/۱۲/۲۵
قسمت 10
۱۴۰۰/۱۲/۲۴
قسمت 9
۱۴۰۰/۱۲/۲۰
قسمت 8
۱۴۰۰/۱۲/۱۸
قسمت 7
۱۴۰۰/۱۲/۱۳
قسمت 6
۱۴۰۰/۱۲/۱۲
قسمت 5
۱۴۰۰/۱۱/۳۰
قسمت 4
۱۴۰۰/۱۱/۲۴
قسمت 3
۱۴۰۰/۱۱/۲۲
قسمت 2
۱۴۰۰/۱۱/۱۹
قسمت 1
۱۴۰۰/۱۱/۱۷