سرراست

در حال بروزرسانی

آقا کیر دراز

مین سئوک فارغ التحصیل دبیرستانه که به سختی میتونست شغل پیدا کنه اما حالا مشغول کاریه که حقوقش از حقوق بقیه خیلی بالاتره. اون که از غر زدن های رهبر زن تیم خسته شده بود با یک اپلیکیشن هیپنوتیزم آشنا شد و فرصتی برای شیطنت پیدا میکنه...

۹ ماه پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
پایان
وضعیت
قسمت آخر (60)
۱۴۰۳/۳/۸
قسمت 59
۱۴۰۳/۳/۸
قسمت 58
۱۴۰۳/۳/۸
قسمت 57
۱۴۰۳/۳/۸
قسمت 56
۱۴۰۳/۳/۸
قسمت 55
۱۴۰۳/۳/۸
قسمت 54
۱۴۰۳/۳/۸
قسمت 53
۱۴۰۳/۳/۸
قسمت 52
۱۴۰۳/۳/۸
قسمت 51
۱۴۰۳/۳/۸
قسمت 50
۱۴۰۳/۳/۳
قسمت 49
۱۴۰۳/۳/۳
قسمت 48
۱۴۰۳/۳/۳
قسمت 47
۱۴۰۳/۳/۳
قسمت 46
۱۴۰۳/۳/۳
قسمت 45
۱۴۰۳/۳/۳
قسمت 44
۱۴۰۳/۳/۳
قسمت 43
۱۴۰۳/۳/۳
قسمت 42
۱۴۰۳/۳/۳
قسمت 41
۱۴۰۳/۳/۳
قسمت 40
۱۴۰۳/۲/۲۰
قسمت 39
۱۴۰۳/۲/۲۰
قسمت 38
۱۴۰۳/۲/۲۰
قسمت 37
۱۴۰۳/۲/۲۰
قسمت 36
۱۴۰۳/۲/۲۰
قسمت 35
۱۴۰۳/۲/۲۰
قسمت 34
۱۴۰۳/۲/۲۰
قسمت 33
۱۴۰۳/۲/۲۰
قسمت 32
۱۴۰۳/۲/۲۰
قسمت 31
۱۴۰۳/۲/۲۰
قسمت 30
۱۴۰۳/۲/۱۸
قسمت 29
۱۴۰۳/۲/۱۸
قسمت 28
۱۴۰۳/۲/۱۸
قسمت 27
۱۴۰۳/۲/۱۲
قسمت 26
۱۴۰۳/۲/۱۲
قسمت 25
۱۴۰۳/۲/۱۲
قسمت 24
۱۴۰۳/۲/۱۲
قسمت 23
۱۴۰۳/۲/۱۲
قسمت 22
۱۴۰۳/۲/۲
قسمت 21
۱۴۰۳/۲/۲
قسمت 20
۱۴۰۳/۲/۲
قسمت 19
۱۴۰۳/۲/۲
قسمت 18
۱۴۰۳/۲/۲
قسمت 17
۱۴۰۳/۲/۲
قسمت 16
۱۴۰۳/۲/۱
قسمت 15
۱۴۰۳/۲/۱
قسمت 14
۱۴۰۳/۲/۱
قسمت 13
۱۴۰۳/۲/۱
قسمت 12
۱۴۰۳/۱/۳۰
قسمت 11
۱۴۰۲/۷/۴
قسمت 10
۱۴۰۲/۶/۲۰
قسمت 9
۱۴۰۲/۶/۲۰
قسمت 8
۱۴۰۲/۶/۲۰
قسمت 7
۱۴۰۲/۶/۱۹
قسمت 6
۱۴۰۲/۶/۱۹
قسمت 5
۱۴۰۲/۶/۱۹
قسمت 4
۱۴۰۲/۶/۱۹
قسمت 3
۱۴۰۲/۶/۱۹
قسمت 2
۱۴۰۲/۶/۱۹
قسمت 1
۱۴۰۲/۶/۱۹