سرراست

در حال بروزرسانی

حشریت بی حد و مرز

گیون وو از بچگی با دوستش کانگ هارو باهم به مدرسه میرفتن با اینکه دیگه همسایه نیستن ولی بازم دوستیشون برقراره . اونا یه شرط با همدیگه بستن و اونم اینه که اگه تا 22سالگی رل نزدن باید باهم قرار بذارن. ولی...!!!

یک سال پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
پایان
وضعیت
آموزش رد کردن تبلیغات
قسمت آخر (60)
۱۴۰۲/۷/۱۶
قسمت 59
۱۴۰۲/۷/۶
قسمت 58
۱۴۰۲/۷/۶
قسمت 57
۱۴۰۲/۶/۱۹
قسمت 56
۱۴۰۲/۶/۱۴
پایان فصل اول (55)
۱۴۰۲/۵/۲۴
قسمت 54
۱۴۰۲/۵/۱۸
قسمت 53
۱۴۰۲/۵/۱۸
قسمت 52
۱۴۰۲/۵/۱۸
قسمت 51
۱۴۰۲/۵/۱۸
قسمت 50
۱۴۰۲/۵/۱۸
قسمت 49
۱۴۰۲/۵/۵
قسمت 48
۱۴۰۲/۵/۵
قسمت 47
۱۴۰۲/۳/۲۷
قسمت 46
۱۴۰۲/۳/۲۷
قسمت 45
۱۴۰۲/۳/۲۷
قسمت 44
۱۴۰۲/۳/۲۷
قسمت 43
۱۴۰۲/۳/۱۲
قسمت 42
۱۴۰۲/۳/۱۲
قسمت 41
۱۴۰۲/۳/۱۲
قسمت 40
۱۴۰۲/۳/۱۲
قسمت 39
۱۴۰۲/۳/۱۲
قسمت 38
۱۴۰۲/۳/۱۰
قسمت 37
۱۴۰۲/۲/۲۴
قسمت 36
۱۴۰۲/۲/۲۴
قسمت 35
۱۴۰۲/۲/۲۴
قسمت 34
۱۴۰۲/۲/۲۴
قسمت 33
۱۴۰۲/۲/۲۴
قسمت 32
۱۴۰۲/۲/۲۴
قسمت 31
۱۴۰۲/۲/۲۴
قسمت 30
۱۴۰۲/۲/۱۹
قسمت 29
۱۴۰۲/۲/۱۹
قسمت 28
۱۴۰۲/۲/۱۹
قسمت 27
۱۴۰۲/۲/۱۹
قسمت 26
۱۴۰۲/۲/۱۴
قسمت 25
۱۴۰۲/۲/۱۴
قسمت 24
۱۴۰۲/۲/۱۴
قسمت 23
۱۴۰۲/۲/۱۴
قسمت 22
۱۴۰۲/۲/۱۴
قسمت 21
۱۴۰۲/۲/۱۴
قسمت 20
۱۴۰۲/۲/۴
قسمت 19
۱۴۰۲/۲/۴
قسمت 18
۱۴۰۲/۲/۴
قسمت 17
۱۴۰۲/۲/۴
قسمت 16
۱۴۰۲/۲/۴
قسمت 15
۱۴۰۲/۲/۴
قسمت 14
۱۴۰۲/۲/۴
قسمت 13
۱۴۰۲/۲/۴
قسمت 12
۱۴۰۲/۲/۴
قسمت 11
۱۴۰۱/۱۲/۱۸
قسمت 10
۱۴۰۱/۱۲/۴
قسمت 9
۱۴۰۱/۱۲/۴
قسمت 8
۱۴۰۱/۱۲/۴
قسمت 7
۱۴۰۱/۱۲/۴
قسمت 6
۱۴۰۱/۱۲/۴
قسمت 5
۱۴۰۱/۱۲/۴
قسمت 4
۱۴۰۱/۱۲/۴
قسمت 3
۱۴۰۱/۱۲/۴
قسمت 2
۱۴۰۱/۱۲/۴
قسمت 1
۱۴۰۱/۱۲/۴