سرراست

در حال بروزرسانی

جنگ برای کوس

یک پسر (هیون) بسیار باهوش که قمارباز قهاری هست با گروهی از اراذل همراه میشه. این وسطا دختری که از قدیم عاشقش بوده دوست دختر رهبر گروه (گانر) است و معلم دوران دبیرستان این جوانان (خانم سونگ) از تحت سلطه گرفتن دانش آموزان خودش لذت میبره. هیون که میدونه نمی‌تونه در جدال مستقیم با گانر پیروز بشه جنگ خاموشی را علیه اون آغاز میکنه تا در نهایت پادشاهی خودش رو اعلام کنه همراه ما باشید تا از خواندن این داستان زیبا و فوق‌العاده لذت ببرید...

۲ سال پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
پایان
وضعیت
آموزش رد کردن تبلیغات
قسمت آخر (160)
۱۴۰۱/۶/۲۷
قسمت 159
۱۴۰۱/۶/۲۷
قسمت 158
۱۴۰۱/۶/۲۷
قسمت 157
۱۴۰۱/۶/۲۶
قسمت 156
۱۴۰۱/۶/۲۶
قسمت 155
۱۴۰۱/۶/۲۶
قسمت 154
۱۴۰۱/۶/۲۴
قسمت 153
۱۴۰۱/۶/۲۴
قسمت 152
۱۴۰۱/۶/۲۴
قسمت 151
۱۴۰۱/۶/۲۳
قسمت 150
۱۴۰۱/۶/۲۳
قسمت 149
۱۴۰۱/۶/۲۳
قسمت 148
۱۴۰۱/۶/۲۳
قسمت 147
۱۴۰۱/۶/۲۲
قسمت 146
۱۴۰۱/۶/۲۲
قسمت 145
۱۴۰۱/۶/۱۸
قسمت 144
۱۴۰۱/۶/۱۸
قسمت 143
۱۴۰۱/۶/۱۸
قسمت 142
۱۴۰۱/۶/۱۸
قسمت 141
۱۴۰۱/۶/۱۸
قسمت 140
۱۴۰۱/۶/۱۶
قسمت 139
۱۴۰۱/۶/۲
قسمت 138
۱۴۰۱/۶/۲
قسمت 137
۱۴۰۱/۶/۲
قسمت 136
۱۴۰۱/۶/۲
قسمت 135
۱۴۰۱/۶/۲
قسمت 134
۱۴۰۱/۶/۲
قسمت 133
۱۴۰۱/۶/۲
قسمت 132
۱۴۰۱/۶/۲
قسمت 131
۱۴۰۱/۶/۲
قسمت 130
۱۴۰۱/۶/۲
قسمت 129
۱۴۰۱/۵/۲۷
قسمت 128
۱۴۰۱/۵/۲۷
قسمت 127
۱۴۰۱/۵/۲۷
قسمت 126
۱۴۰۱/۵/۲۷
قسمت 125
۱۴۰۱/۵/۲۷
قسمت 124
۱۴۰۱/۵/۲۷
قسمت 123
۱۴۰۱/۵/۲۷
قسمت 122
۱۴۰۱/۵/۲۷
قسمت 121
۱۴۰۱/۵/۲۵
قسمت 120
۱۴۰۱/۵/۲۵
قسمت 119
۱۴۰۱/۵/۲۲
قسمت 118
۱۴۰۱/۵/۲۰
قسمت 117
۱۴۰۱/۵/۵
قسمت 116
۱۴۰۱/۵/۵
قسمت 115
۱۴۰۱/۵/۵
قسمت 114
۱۴۰۱/۵/۵
قسمت 113
۱۴۰۱/۵/۵
قسمت 112
۱۴۰۱/۵/۴
قسمت 111
۱۴۰۱/۵/۲
قسمت 110
۱۴۰۱/۴/۳۱
قسمت 109
۱۴۰۱/۴/۳۱
قسمت 108
۱۴۰۱/۴/۲۴
قسمت 107
۱۴۰۱/۴/۲۴
قسمت 106
۱۴۰۱/۴/۲۴
قسمت 105
۱۴۰۱/۴/۲۴
قسمت 104
۱۴۰۱/۴/۲۳
قسمت 103
۱۴۰۱/۴/۲۳
قسمت 102
۱۴۰۱/۴/۱۶
قسمت 101
۱۴۰۱/۴/۱۶
قسمت 100
۱۴۰۱/۴/۱۶
قسمت 99
۱۴۰۱/۴/۱۴
قسمت 98
۱۴۰۱/۴/۱۴
قسمت 97
۱۴۰۱/۴/۱۴
قسمت 96
۱۴۰۱/۴/۱۲
قسمت 95
۱۴۰۱/۴/۱۲
قسمت 94
۱۴۰۱/۴/۱۲
قسمت 93
۱۴۰۱/۴/۱۲
قسمت 92
۱۴۰۱/۴/۱۲
قسمت 91
۱۴۰۱/۴/۱۲
قسمت 90
۱۴۰۱/۴/۱۲
قسمت 89
۱۴۰۱/۴/۹
قسمت 88
۱۴۰۱/۴/۹
قسمت 87
۱۴۰۱/۴/۵
قسمت 86
۱۴۰۱/۴/۵
قسمت 85
۱۴۰۱/۴/۵
قسمت 84
۱۴۰۱/۴/۱
قسمت 83
۱۴۰۱/۴/۱
قسمت 82
۱۴۰۱/۴/۱
قسمت 81
۱۴۰۱/۳/۲۷
قسمت 80
۱۴۰۱/۳/۲۷
قسمت 79
۱۴۰۱/۳/۲۷
قسمت 78
۱۴۰۱/۳/۲۳
قسمت 77
۱۴۰۱/۳/۲۳
قسمت 76
۱۴۰۱/۳/۲۳
قسمت 75
۱۴۰۱/۳/۱۸
قسمت 74
۱۴۰۱/۳/۱۸
قسمت 73
۱۴۰۱/۳/۱۸
قسمت 72
۱۴۰۱/۳/۱۱
قسمت 71
۱۴۰۱/۳/۱۱
قسمت 70
۱۴۰۱/۳/۱۱
قسمت 69
۱۴۰۱/۳/۲
قسمت 68
۱۴۰۱/۳/۲
قسمت 67
۱۴۰۱/۳/۲
قسمت 66
۱۴۰۱/۲/۲۷
قسمت 65
۱۴۰۱/۲/۲۷
قسمت 64
۱۴۰۱/۲/۲۷
قسمت 63
۱۴۰۱/۲/۲۱
قسمت 62
۱۴۰۱/۲/۲۱
قسمت 61
۱۴۰۱/۲/۲۱
قسمت 60
۱۴۰۱/۲/۱۷
قسمت 59
۱۴۰۱/۲/۱۷
قسمت 58
۱۴۰۱/۲/۱۷
قسمت 57
۱۴۰۱/۲/۱۷
قسمت 56
۱۴۰۱/۲/۱۶
قسمت 55
۱۴۰۱/۲/۱۳
قسمت 54
۱۴۰۱/۲/۱۲
قسمت 53
۱۴۰۱/۲/۱۱
قسمت 52
۱۴۰۱/۲/۱۰
قسمت 51
۱۴۰۱/۲/۸
قسمت 50
۱۴۰۱/۲/۵
قسمت 49
۱۴۰۱/۲/۳
قسمت 48
۱۴۰۱/۲/۱
قسمت 47
۱۴۰۱/۱/۲۸
قسمت 46
۱۴۰۱/۱/۲۵
قسمت 45
۱۴۰۱/۱/۲۲
قسمت 44
۱۴۰۱/۱/۱۴
قسمت 43
۱۴۰۱/۱/۵
قسمت 42
۱۴۰۱/۱/۳
قسمت 41
۱۴۰۱/۱/۲
قسمت 40
۱۴۰۱/۱/۱
قسمت 39
۱۴۰۰/۱۲/۲۷
قسمت 38
۱۴۰۰/۱۲/۲۶
قسمت 37
۱۴۰۰/۱۲/۲۵
قسمت 36
۱۴۰۰/۱۲/۲۳
قسمت 35
۱۴۰۰/۱۲/۲۲
قسمت 34
۱۴۰۰/۱۲/۲۰
قسمت 33
۱۴۰۰/۱۲/۱۸
قسمت 32
۱۴۰۰/۱۲/۱۷
قسمت 31
۱۴۰۰/۱۲/۱۴
قسمت 30
۱۴۰۰/۱۲/۱۲
قسمت 29
۱۴۰۰/۱۲/۱۰
قسمت 28
۱۴۰۰/۱۲/۷
قسمت 27
۱۴۰۰/۱۲/۶
قسمت 26
۱۴۰۰/۱۲/۴
قسمت 25
۱۴۰۰/۱۲/۱
قسمت 24
۱۴۰۰/۱۱/۲۹
قسمت 23
۱۴۰۰/۱۱/۲۵
قسمت 22
۱۴۰۰/۱۱/۲۳
قسمت 21
۱۴۰۰/۱۱/۲۱
قسمت 20
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 19
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 18
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 17
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 16
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 15
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 14
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 13
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 12
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 11
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 10
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 9
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 8
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 7
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 6
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 5
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 4
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 3
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 2
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 1
۱۴۰۰/۱۱/۱۷