سرراست

در حال بروزرسانی

جنگ برای کوس

یک پسر (هیون) بسیار باهوش که قمارباز قهاریست با گروهی از اراذل همراه است. در این بین دختری که از دیرباز عاشق اوست، دوست دختر رهبر گروه (گانر) است و معلم دوره دبیرستان این جوانان (خانم سونگ) از تحت سلطه گرفتن دانش آموزان لذت میبرد. هیون که میداند نمی‌تواند در جدال مستقیم با گانر پیروز شود جنگ خاموشی را علیه او آغاز میکند تا در نهایت پادشاهی خود را اعلام کند همراه ما باشید تا از خواندن این داستان زیبا و فوق‌العاده لذت ببرید...

67
قسمت
2.28
امتیاز
ongoing
وضعیت
قسمت 66 در تاریخ دوشنبه ۲۳ مه ساعت ۲۱:۰۰ منتشر میشود

قسمت 65

۲۰ ساعت پیش

قسمت 64

۲ روز پیش

قسمت 63

۷ روز پیش

قسمت 62

۸ روز پیش

قسمت 61

۹ روز پیش

قسمت 60

۱۰ روز پیش

قسمت 59

۱۲ روز پیش

قسمت 58

۱۴ روز پیش

قسمت 57

۱۶ روز پیش

قسمت 56

۱۷ روز پیش

قسمت 55

۱۹ روز پیش

قسمت 54

۲۱ روز پیش

قسمت 53

۲۲ روز پیش

قسمت 52

۲۳ روز پیش

قسمت 51

۲۵ روز پیش

قسمت 50

یک ماه پیش

قسمت 49

یک ماه پیش

قسمت 48

یک ماه پیش

قسمت 47

یک ماه پیش

قسمت 46

یک ماه پیش

قسمت 45

یک ماه پیش

قسمت 44

۲ ماه پیش

قسمت 43

۲ ماه پیش

قسمت 42

۲ ماه پیش

قسمت 41

۲ ماه پیش

قسمت 40

۲ ماه پیش

قسمت 39

۲ ماه پیش

قسمت 39

۲ ماه پیش

قسمت 38

۲ ماه پیش

قسمت 37

۲ ماه پیش

قسمت 36

۲ ماه پیش

قسمت 35

۲ ماه پیش

قسمت 34

۲ ماه پیش

قسمت 33

۲ ماه پیش

قسمت 32

۲ ماه پیش

قسمت 31

۳ ماه پیش

قسمت 30

۳ ماه پیش

قسمت 29

۳ ماه پیش

قسمت 28

۳ ماه پیش

قسمت 27

۳ ماه پیش

قسمت 26

۳ ماه پیش

قسمت 25

۳ ماه پیش

قسمت 24

۳ ماه پیش

قسمت 23

۳ ماه پیش

قسمت 22

۳ ماه پیش

قسمت 21

۳ ماه پیش

قسمت 20

۴ ماه پیش

قسمت 19

۴ ماه پیش

قسمت 18

۴ ماه پیش

قسمت 17

۴ ماه پیش

قسمت 16

۴ ماه پیش

قسمت 15

۴ ماه پیش

قسمت 14

۴ ماه پیش

قسمت 13

۴ ماه پیش

قسمت 12

۴ ماه پیش

قسمت 11

۴ ماه پیش

قسمت 10

۴ ماه پیش

قسمت 9

۴ ماه پیش

قسمت 8

۴ ماه پیش

قسمت 7

۴ ماه پیش

قسمت 6

۴ ماه پیش

قسمت 5

۴ ماه پیش

قسمت 4

۴ ماه پیش

قسمت 3

۴ ماه پیش

قسمت 2

۳ ماه پیش

قسمت 1

۴ ماه پیش