سرراست

در حال بروزرسانی

عشق دوران کودکی من

سئوک بعد از 10 سال به زادگاهش برگشته تا به عنوان مربی کِن دو فعالیت کنه، برای تحقق رویاهاش تلاش میکنه و با عشق کودکیش یه رابطه رو شروع کنه اما اتفاقات غیرمنتظره ای در انتظارشه.

45
قسمت
4.29
امتیاز
ongoing
وضعیت