سرراست

در حال بروزرسانی
در حال ترجمه...

آجوما دیشب لاپاتو دیدم

جونگ هو فارغ التحصیل دوره ی دبیرستانه که خانواده ای نداره و تنها دلگرمیش یه زن مهربونه...هر روز با دیدن صحنه های به شدت حشری کننده جلوی خودشو میگیره. آیا توی چنین مکانی میتونه برای همیشه با آجوما زندگی کنه؟

۲ سال پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
درحال پخش...
وضعیت
آموزش رد کردن تبلیغات
قسمت 79
۱۴۰۳/۴/۲۵
قسمت 78
۱۴۰۳/۴/۱۲
قسمت 77
۱۴۰۳/۳/۲۹
قسمت 76
۱۴۰۳/۳/۲۱
قسمت 75
۱۴۰۳/۳/۶
قسمت 74
۱۴۰۳/۳/۶
قسمت 73
۱۴۰۳/۲/۲۳
قسمت 72
۱۴۰۳/۲/۲۳
قسمت 71
۱۴۰۳/۲/۱۲
قسمت 70
۱۴۰۳/۱/۲۶
قسمت 69
۱۴۰۳/۱/۲۶
قسمت 68
۱۴۰۳/۱/۲۶
قسمت 67
۱۴۰۳/۱/۲۶
قسمت 66
۱۴۰۳/۱/۲۶
قسمت 65
۱۴۰۳/۱/۲۶
قسمت 64
۱۴۰۳/۱/۲۶
قسمت 63
۱۴۰۳/۱/۲۶
قسمت 62
۱۴۰۳/۱/۲۶
قسمت 61
۱۴۰۳/۱/۲۶
قسمت 60
۱۴۰۳/۱/۲۶
قسمت 59
۱۴۰۳/۱/۲۶
قسمت 58
۱۴۰۳/۱/۲۶
قسمت 57
۱۴۰۳/۱/۲۶
قسمت 56
۱۴۰۲/۶/۱۹
قسمت 55
۱۴۰۲/۶/۱۹
قسمت 54
۱۴۰۲/۶/۱۸
قسمت 53
۱۴۰۲/۶/۱۴
قسمت 52
۱۴۰۲/۵/۲۴
قسمت 51
۱۴۰۲/۵/۲۴
قسمت 50
۱۴۰۲/۵/۲۴
قسمت 49
۱۴۰۲/۵/۲۲
قسمت 48
۱۴۰۲/۵/۲۱
قسمت 47
۱۴۰۲/۵/۶
قسمت 46
۱۴۰۲/۴/۲۶
قسمت 45
۱۴۰۲/۴/۱۰
قسمت 44
۱۴۰۲/۴/۹
قسمت 43
۱۴۰۲/۴/۳
قسمت 42
۱۴۰۲/۳/۳۱
قسمت 41
۱۴۰۲/۲/۲۵
قسمت 40
۱۴۰۲/۲/۱۴
قسمت 39
۱۴۰۲/۲/۱۴
قسمت 38
۱۴۰۲/۱/۱۸
قسمت 37
۱۴۰۲/۱/۱۰
قسمت 36
۱۴۰۱/۱۲/۶
قسمت 35
۱۴۰۱/۱۲/۴
قسمت 34
۱۴۰۱/۱۲/۱
قسمت 33
۱۴۰۱/۱۲/۱
قسمت 32
۱۴۰۱/۱۱/۲۹
قسمت 31
۱۴۰۱/۱۱/۲۷
قسمت 30
۱۴۰۱/۱۱/۲۰
قسمت 29
۱۴۰۱/۱۱/۱۸
قسمت 28
۱۴۰۱/۱۱/۱۶
قسمت 27
۱۴۰۱/۱۱/۶
قسمت 26
۱۴۰۱/۱۱/۶
قسمت 25
۱۴۰۱/۱۱/۶
قسمت 24
۱۴۰۱/۱۰/۲۸
قسمت 23
۱۴۰۱/۱۰/۲۷
قسمت 22
۱۴۰۱/۱۰/۲۶
قسمت 21
۱۴۰۱/۱۰/۱۹
قسمت 20
۱۴۰۱/۱۰/۱۸
قسمت 19
۱۴۰۱/۱۰/۱۸
قسمت 18
۱۴۰۱/۱۰/۱۶
قسمت 17
۱۴۰۱/۱۰/۱۴
قسمت 16
۱۴۰۱/۱۰/۱۴
قسمت 15
۱۴۰۱/۱۰/۱۳
قسمت 14
۱۴۰۱/۱۰/۱۰
قسمت 13
۱۴۰۱/۱۰/۱۰
قسمت 12
۱۴۰۱/۱۰/۱۰
قسمت 11
۱۴۰۱/۱۰/۸
قسمت 10
۱۴۰۱/۱۰/۶
قسمت 9
۱۴۰۱/۱۰/۶
قسمت 8
۱۴۰۱/۱۰/۶
قسمت 7
۱۴۰۱/۱۰/۴
قسمت 6
۱۴۰۱/۹/۳۰
قسمت 5
۱۴۰۱/۹/۲۶
قسمت 4
۱۴۰۱/۹/۲۴
قسمت 3
۱۴۰۱/۹/۲۳
قسمت 2
۱۴۰۱/۹/۲۲
قسمت 1
۱۴۰۱/۹/۲۰