سرراست

در حال بروزرسانی
در حال ترجمه...

آجوما دیشب لاپاتو دیدم

جونگ هو فارغ التحصیل دوره ی دبیرستانه که خانواده ای نداره و تنها دلگرمیش یه زن مهربونه...هر روز با دیدن صحنه های به شدت حشری کننده جلوی خودشو میگیره. آیا توی چنین مکانی میتونه برای همیشه با آجوما زندگی کنه؟

یک سال پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
درحال پخش...
وضعیت
قسمت 56
۱۴۰۲/۶/۱۹
قسمت 55
۱۴۰۲/۶/۱۹
قسمت 54
۱۴۰۲/۶/۱۸
قسمت 53
۱۴۰۲/۶/۱۴
قسمت 52
۱۴۰۲/۵/۲۴
قسمت 51
۱۴۰۲/۵/۲۴
قسمت 50
۱۴۰۲/۵/۲۴
قسمت 49
۱۴۰۲/۵/۲۲
قسمت 48
۱۴۰۲/۵/۲۱
قسمت 47
۱۴۰۲/۵/۶
قسمت 46
۱۴۰۲/۴/۲۶
قسمت 45
۱۴۰۲/۴/۱۰
قسمت 44
۱۴۰۲/۴/۹
قسمت 43
۱۴۰۲/۴/۳
قسمت 42
۱۴۰۲/۳/۳۱
قسمت 41
۱۴۰۲/۲/۲۵
قسمت 40
۱۴۰۲/۲/۱۴
قسمت 39
۱۴۰۲/۲/۱۴
قسمت 38
۱۴۰۲/۱/۱۸
قسمت 37
۱۴۰۲/۱/۱۰
قسمت 36
۱۴۰۱/۱۲/۶
قسمت 35
۱۴۰۱/۱۲/۴
قسمت 34
۱۴۰۱/۱۲/۱
قسمت 33
۱۴۰۱/۱۲/۱
قسمت 32
۱۴۰۱/۱۱/۲۹
قسمت 31
۱۴۰۱/۱۱/۲۷
قسمت 30
۱۴۰۱/۱۱/۲۰
قسمت 29
۱۴۰۱/۱۱/۱۸
قسمت 28
۱۴۰۱/۱۱/۱۶
قسمت 27
۱۴۰۱/۱۱/۶
قسمت 26
۱۴۰۱/۱۱/۶
قسمت 25
۱۴۰۱/۱۱/۶
قسمت 24
۱۴۰۱/۱۰/۲۸
قسمت 23
۱۴۰۱/۱۰/۲۷
قسمت 22
۱۴۰۱/۱۰/۲۶
قسمت 21
۱۴۰۱/۱۰/۱۹
قسمت 20
۱۴۰۱/۱۰/۱۸
قسمت 19
۱۴۰۱/۱۰/۱۸
قسمت 18
۱۴۰۱/۱۰/۱۶
قسمت 17
۱۴۰۱/۱۰/۱۴
قسمت 16
۱۴۰۱/۱۰/۱۴
قسمت 15
۱۴۰۱/۱۰/۱۳
قسمت 14
۱۴۰۱/۱۰/۱۰
قسمت 13
۱۴۰۱/۱۰/۱۰
قسمت 12
۱۴۰۱/۱۰/۱۰
قسمت 11
۱۴۰۱/۱۰/۸
قسمت 10
۱۴۰۱/۱۰/۶
قسمت 9
۱۴۰۱/۱۰/۶
قسمت 8
۱۴۰۱/۱۰/۶
قسمت 7
۱۴۰۱/۱۰/۴
قسمت 6
۱۴۰۱/۹/۳۰
قسمت 5
۱۴۰۱/۹/۲۶
قسمت 4
۱۴۰۱/۹/۲۴
قسمت 3
۱۴۰۱/۹/۲۳
قسمت 2
۱۴۰۱/۹/۲۲
قسمت 1
۱۴۰۱/۹/۲۰