سرراست

در حال بروزرسانی
این کمیک بدون سانسور است!

گنگ بنگ تئوری

دو نویسنده کمیک سکسی که در خانه ای عجیب با همدیگه همخونه شدن.آیا میتونن از همدیگه برای سوژه های هات و شهوت انگیز خودشون استفاده کنن؟؟؟

12
قسمت
4.5
امتیاز
پایان
وضعیت
قسمت آخر (97)
۱۴۰۱/۶/۸
قسمت 96
۱۴۰۱/۶/۶
قسمت 95
۱۴۰۱/۶/۶
قسمت 94
۱۴۰۱/۶/۶
قسمت 93
۱۴۰۱/۶/۲
قسمت 92
۱۴۰۱/۶/۲
قسمت 91
۱۴۰۱/۶/۲
قسمت 90
۱۴۰۱/۶/۲
قسمت 89
۱۴۰۱/۶/۲
قسمت 88
۱۴۰۱/۵/۳۱
قسمت 87
۱۴۰۱/۵/۳۰
قسمت 86
۱۴۰۱/۵/۲۸
قسمت 85
۱۴۰۱/۵/۱۸
قسمت 84
۱۴۰۱/۵/۱۸
قسمت 83
۱۴۰۱/۵/۱۷
قسمت 82
۱۴۰۱/۵/۱۶
قسمت 81
۱۴۰۱/۵/۵
قسمت 80
۱۴۰۱/۵/۵
قسمت 79
۱۴۰۱/۵/۵
قسمت 78
۱۴۰۱/۵/۳
قسمت 77
۱۴۰۱/۴/۳۱
قسمت 76
۱۴۰۱/۴/۳۱
قسمت 75
۱۴۰۱/۴/۲۵
قسمت 74
۱۴۰۱/۴/۲۵
قسمت 73
۱۴۰۱/۴/۲۵
قسمت 72
۱۴۰۱/۴/۲۳
قسمت 71
۱۴۰۱/۴/۲۳
قسمت 70
۱۴۰۱/۴/۲۳
قسمت 69
۱۴۰۱/۴/۲۱
قسمت 68
۱۴۰۱/۴/۲۱
قسمت 67
۱۴۰۱/۴/۲۱
قسمت 66
۱۴۰۱/۴/۹
قسمت 65
۱۴۰۱/۴/۹
قسمت 64
۱۴۰۱/۴/۴
قسمت 63
۱۴۰۱/۴/۴
قسمت 62
۱۴۰۱/۳/۳۱
قسمت 61
۱۴۰۱/۳/۳۱
قسمت 60
۱۴۰۱/۳/۲۷
قسمت 59
۱۴۰۱/۳/۲۷
قسمت 58
۱۴۰۱/۳/۲۱
قسمت 57
۱۴۰۱/۳/۲۰
قسمت 56
۱۴۰۱/۳/۱۸
قسمت 55
۱۴۰۱/۳/۲
قسمت 54
۱۴۰۱/۳/۲
قسمت 53
۱۴۰۱/۳/۲
قسمت 52.5
۱۴۰۱/۲/۳۱
قسمت 52.4
۱۴۰۱/۲/۲۷
قسمت 52.3
۱۴۰۱/۲/۲۶
قسمت 52.2
۱۴۰۱/۲/۲۲
قسمت 52.1
۱۴۰۱/۲/۲۲
پایان فصل اول
۱۴۰۱/۲/۱۶
قسمت 51
۱۴۰۱/۲/۱۵
قسمت 50
۱۴۰۱/۲/۱۳
قسمت 49
۱۴۰۱/۲/۱۲
قسمت 48
۱۴۰۱/۲/۱۱
قسمت 47
۱۴۰۱/۲/۱۰
قسمت 46
۱۴۰۱/۲/۹
قسمت 45
۱۴۰۱/۲/۸
قسمت 44
۱۴۰۱/۲/۷
قسمت 43
۱۴۰۱/۲/۶
قسمت 42
۱۴۰۱/۲/۵
قسمت 41
۱۴۰۱/۲/۴
قسمت 40
۱۴۰۱/۲/۳
قسمت 39
۱۴۰۱/۲/۱
قسمت 38
۱۴۰۱/۲/۱
قسمت 37
۱۴۰۱/۱/۳۱
قسمت 36
۱۴۰۱/۱/۳۰
قسمت 35
۱۴۰۱/۱/۲۹
قسمت 34
۱۴۰۱/۱/۲۸
قسمت 33
۱۴۰۱/۱/۲۵
قسمت 32
۱۴۰۱/۱/۲۵
قسمت 31
۱۴۰۱/۱/۲۵
قسمت 30
۱۴۰۱/۱/۲۴
قسمت 29
۱۴۰۱/۱/۲۲
قسمت 28
۱۴۰۱/۱/۲۰
قسمت 27
۱۴۰۱/۱/۱۸
قسمت 26
۱۴۰۱/۱/۱۶
قسمت 25
۱۴۰۱/۱/۱۶
قسمت 24
۱۴۰۱/۱/۱۵
قسمت 23
۱۴۰۱/۱/۱۴
قسمت 22
۱۴۰۰/۱۲/۲۰
قسمت 21
۱۴۰۰/۱۲/۱۸
قسمت 20
۱۴۰۰/۱۲/۱۸
قسمت 19
۱۴۰۰/۱۲/۱۷
قسمت 18
۱۴۰۰/۱۲/۱۶
قسمت 17
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
قسمت 16
۱۴۰۰/۱۲/۱۴
قسمت 15
۱۴۰۰/۱۲/۱۳
قسمت 14
۱۴۰۰/۱۲/۱۲
قسمت 13
۱۴۰۰/۱۲/۱۱
قسمت 12
۱۴۰۰/۱۲/۱۰
قسمت 11
۱۴۰۰/۱۲/۷
قسمت 10
۱۴۰۰/۱۲/۷
قسمت 9
۱۴۰۰/۱۲/۶
قسمت 8
۱۴۰۰/۱۲/۴
قسمت 7
۱۴۰۰/۱۲/۴
قسمت 6
۱۴۰۰/۱۲/۳
قسمت 5
۱۴۰۰/۱۲/۲
قسمت 4
۱۴۰۰/۱۲/۱
قسمت 3
۱۴۰۰/۱۱/۳۰
قسمت 2
۱۴۰۰/۱۱/۲۹
قسمت 1
۱۴۰۰/۱۱/۲۸