سرراست

در حال بروزرسانی
در انتظار چپتر جدید...

پادشاه زمان

جو اوهیونگ پسری که هیچ آرزویی نداره و فقط دلش میخواد بزرگتر بشه تا بتونه سکس رو تجربه کنه. اما یه روز یه اتفاق عجیب واسش میوفته .اون میتونه چیزهایی رو ببینه که بقیه قابلیت دیدنش رو ندارن.. از اون روز به بعد زندگی جو اوهیونگ متحول میشه...

۲ سال پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
در حال پخش...
وضعیت
آموزش رد کردن تبلیغات
قسمت 93
۱۴۰۳/۴/۲۵
قسمت 92
۱۴۰۳/۴/۲۱
قسمت 91
۱۴۰۳/۳/۶
قسمت 90
۱۴۰۳/۳/۶
قسمت 89
۱۴۰۳/۳/۶
قسمت 88
۱۴۰۳/۳/۶
قسمت 87
۱۴۰۳/۳/۶
قسمت 86
۱۴۰۳/۳/۶
قسمت 85
۱۴۰۳/۳/۳
قسمت 84
۱۴۰۳/۲/۲۸
قسمت 83
۱۴۰۳/۱/۹
قسمت 82
۱۴۰۳/۱/۹
قسمت 81
۱۴۰۳/۱/۹
قسمت 80
۱۴۰۳/۱/۹
قسمت 79
۱۴۰۳/۱/۹
قسمت 78
۱۴۰۲/۱۲/۸
قسمت 77
۱۴۰۲/۱۱/۲۴
قسمت 76
۱۴۰۲/۱۱/۲۴
قسمت 75
۱۴۰۲/۱۱/۹
قسمت 74
۱۴۰۲/۱۱/۲
قسمت 73 (پایان فصل اول)
۱۴۰۲/۹/۱۲
قسمت 72
۱۴۰۲/۹/۵
قسمت 71
۱۴۰۲/۸/۱۲
قسمت 70
۱۴۰۲/۸/۱۲
قسمت 69
۱۴۰۲/۸/۱۲
قسمت 68
۱۴۰۲/۷/۳۰
قسمت 67
۱۴۰۲/۷/۸
قسمت 66
۱۴۰۲/۷/۸
قسمت 65
۱۴۰۲/۶/۳۰
قسمت 64
۱۴۰۲/۶/۱۹
قسمت 63
۱۴۰۲/۶/۱۹
قسمت 62
۱۴۰۲/۶/۱۴
قسمت 61
۱۴۰۲/۵/۳۰
قسمت 60
۱۴۰۲/۵/۲۲
قسمت 59
۱۴۰۲/۵/۱۶
قسمت 58
۱۴۰۲/۵/۱۶
قسمت 57
۱۴۰۲/۵/۱۶
قسمت 56
۱۴۰۲/۵/۱۶
قسمت 55
۱۴۰۲/۴/۱۲
قسمت 54
۱۴۰۲/۴/۵
قسمت 53
۱۴۰۲/۴/۳
قسمت 52
۱۴۰۲/۳/۲۷
قسمت 51
۱۴۰۲/۳/۲۷
قسمت 50
۱۴۰۲/۳/۸
قسمت 49
۱۴۰۲/۳/۶
قسمت 48
۱۴۰۲/۲/۳۱
قسمت 47
۱۴۰۲/۲/۲۰
قسمت 46
۱۴۰۲/۲/۲۰
قسمت 45
۱۴۰۲/۲/۴
قسمت 44
۱۴۰۲/۲/۴
قسمت 43
۱۴۰۲/۲/۴
قسمت 42
۱۴۰۲/۱/۲۴
قسمت 41
۱۴۰۲/۱/۲۴
قسمت 40
۱۴۰۲/۱/۱۴
قسمت 39
۱۴۰۲/۱/۱۴
قسمت 38
۱۴۰۲/۱/۱۴
قسمت 37
۱۴۰۲/۱/۸
قسمت 36
۱۴۰۲/۱/۸
قسمت 35
۱۴۰۲/۱/۸
قسمت 34
۱۴۰۲/۱/۸
قسمت 33
۱۴۰۲/۱/۸
قسمت 32
۱۴۰۱/۱۲/۲۰
قسمت 31
۱۴۰۱/۱۲/۲۰
قسمت 30
۱۴۰۱/۱۲/۱۶
قسمت 29
۱۴۰۱/۱۲/۱۲
قسمت 28
۱۴۰۱/۱۲/۱۲
قسمت 27
۱۴۰۱/۱۲/۱۲
قسمت 26
۱۴۰۱/۱۲/۱۲
قسمت 25
۱۴۰۱/۱۲/۹
قسمت 24
۱۴۰۱/۱۲/۹
قسمت 23
۱۴۰۱/۱۲/۹
قسمت 22
۱۴۰۱/۱۱/۲۷
قسمت 21
۱۴۰۱/۱۱/۲۷
قسمت 20
۱۴۰۱/۱۱/۲۷
قسمت 19
۱۴۰۱/۱۱/۲۳
قسمت 18
۱۴۰۱/۱۱/۲۳
قسمت 17
۱۴۰۱/۱۱/۲۳
قسمت 16
۱۴۰۱/۱۱/۲۰
قسمت 15
۱۴۰۱/۱۱/۲۰
قسمت 14
۱۴۰۱/۱۱/۲۰
قسمت 13
۱۴۰۱/۱۱/۱۶
قسمت 12
۱۴۰۱/۱۱/۱۶
قسمت 11
۱۴۰۱/۱۱/۱۶
قسمت 10
۱۴۰۱/۱۱/۵
قسمت 9
۱۴۰۱/۱۱/۵
قسمت 8
۱۴۰۱/۱۱/۲
قسمت 7
۱۴۰۱/۱۱/۲
قسمت 6
۱۴۰۱/۱۰/۲۸
قسمت 5
۱۴۰۱/۱۰/۲۷
قسمت 4
۱۴۰۱/۱۰/۲۵
قسمت 3
۱۴۰۱/۱۰/۲۲
قسمت 2
۱۴۰۱/۱۰/۲۲
قسمت 1
۱۴۰۱/۹/۲۰