سرراست

در حال بروزرسانی

شکنجه گر

منو یادت میاد؟! جنده ی عوضی من همونیم که اونهمه عذابم دادی. *داستان انتقام مردی که 10 سال پیش همه چیزش را بخاطر دختران بد دانشگاهش از دست داد...

49
قسمت
0.31
امتیاز
ongoing
وضعیت