سرراست

در حال بروزرسانی

فرکانس

هر طوری که بخوام میتونم بقیه رو کنترل کنم؟ مگه میشه! جو وون یه دانشجوعه که توسط همکارای زنش که توی آزمایشگاه کار میکنن اذیت میشه. یک روز تصادفی صدای خاصی رو کنار یریم میشنوه که میگه: متاسفم..عذرخواهی منو قبول کن. وقتشه این دخترهای مغرور رو درستشون کنم!

۷ ماه پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
درحال پخش...
وضعیت
قسمت 38 در تاریخ سه‌شنبه ۲ ژوئیه ساعت ۱۲:۰۰ منتشر میشود
قسمت 37 در تاریخ سه‌شنبه ۲۵ ژوئن ساعت ۱۲:۰۰ منتشر میشود
قسمت 36 در تاریخ سه‌شنبه ۱۸ ژوئن ساعت ۱۲:۰۰ منتشر میشود
قسمت 35
۱۴۰۳/۳/۸
قسمت 34
۱۴۰۳/۳/۸
قسمت 33
۱۴۰۳/۲/۲
قسمت 32
۱۴۰۳/۲/۲
قسمت 31
۱۴۰۳/۲/۲
قسمت 30
۱۴۰۳/۲/۲
قسمت 29
۱۴۰۳/۲/۲
قسمت 28
۱۴۰۳/۲/۲
قسمت 27
۱۴۰۲/۱۲/۲۳
قسمت 26
۱۴۰۲/۱۲/۲۳
قسمت 25
۱۴۰۲/۱۲/۲۳
قسمت 24
۱۴۰۲/۱۲/۲۳
قسمت 23
۱۴۰۲/۱۱/۱۹
قسمت 22
۱۴۰۲/۱۱/۱۹
قسمت 21
۱۴۰۲/۱۱/۱۹
قسمت 20
۱۴۰۲/۱۱/۱۹
قسمت 19
۱۴۰۲/۱۰/۲۶
قسمت 18
۱۴۰۲/۱۰/۱۹
قسمت 17
۱۴۰۲/۱۰/۵
قسمت 16
۱۴۰۲/۹/۲۳
قسمت 15
۱۴۰۲/۹/۲۳
قسمت 14
۱۴۰۲/۹/۱۹
قسمت 13
۱۴۰۲/۸/۳۰
قسمت 12
۱۴۰۲/۸/۳۰
قسمت 11
۱۴۰۲/۸/۳۰
قسمت 10
۱۴۰۲/۸/۳۰
قسمت 9
۱۴۰۲/۸/۱۲
قسمت 8
۱۴۰۲/۸/۱۲
قسمت 7
۱۴۰۲/۸/۱۲
قسمت 6
۱۴۰۲/۸/۱۲
قسمت 5
۱۴۰۲/۸/۱۲
قسمت 4
۱۴۰۲/۸/۱۲
قسمت 3
۱۴۰۲/۸/۱۲
قسمت 2
۱۴۰۲/۸/۱۲
قسمت 1
۱۴۰۲/۸/۱۱