سرراست

در حال بروزرسانی
در انتظار ترجمه...

کون جورینگ

زمانی که جهانی توسط مردان اداره می شد زنان می ایستند و می جنگند تا با مردان برابر شوند. اکنون در سرزمینی که به طور مساوی بین زن و مرد تقسیم شده است نبرد بین دو جنس جریان دارد!

۲ سال پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
درحال پخش...
وضعیت
قسمت 164
۱۴۰۲/۱۱/۲۴
قسمت 163
۱۴۰۲/۱۱/۲۴
قسمت 162
۱۴۰۲/۱۰/۳۰
قسمت 161
۱۴۰۲/۱۰/۳۰
قسمت 160
۱۴۰۲/۱۰/۳۰
قسمت 159
۱۴۰۲/۹/۲۸
قسمت 158
۱۴۰۲/۹/۲۸
قسمت 157
۱۴۰۲/۹/۲۸
قسمت 156
۱۴۰۲/۸/۳۰
قسمت 155
۱۴۰۲/۸/۳۰
قسمت 154
۱۴۰۲/۸/۳۰
قسمت 153
۱۴۰۲/۸/۳۰
قسمت 152
۱۴۰۲/۷/۲۴
قسمت 151
۱۴۰۲/۷/۱۲
قسمت 150
۱۴۰۲/۷/۱۰
قسمت 149
۱۴۰۲/۷/۹
قسمت 148
۱۴۰۱/۶/۸
قسمت 147
۱۴۰۱/۶/۸
قسمت 146
۱۴۰۱/۶/۷
قسمت 145
۱۴۰۱/۶/۷
قسمت 144
۱۴۰۱/۶/۶
قسمت 143
۱۴۰۱/۶/۳
قسمت 142
۱۴۰۱/۶/۱
قسمت 141
۱۴۰۱/۵/۳۰
قسمت 140
۱۴۰۱/۵/۲۹
قسمت 139
۱۴۰۱/۵/۲۷
قسمت 138
۱۴۰۱/۵/۲۶
قسمت 137
۱۴۰۱/۵/۲۵
قسمت 136
۱۴۰۱/۵/۲۴
قسمت 135
۱۴۰۱/۵/۲۳
قسمت 134
۱۴۰۱/۵/۲۱
قسمت 133
۱۴۰۱/۵/۱۹
قسمت 132
۱۴۰۱/۵/۱۹
قسمت 131
۱۴۰۱/۵/۱۷
قسمت 130
۱۴۰۱/۵/۱۶
قسمت 129
۱۴۰۱/۵/۱۶
قسمت 128
۱۴۰۱/۵/۱۳
قسمت 127
۱۴۰۱/۵/۱۲
قسمت 126
۱۴۰۱/۵/۱۲
قسمت 125
۱۴۰۱/۵/۹
قسمت 124
۱۴۰۱/۵/۸
قسمت 123
۱۴۰۱/۵/۸
قسمت 122
۱۴۰۱/۵/۶
قسمت 121
۱۴۰۱/۵/۵
قسمت 120
۱۴۰۱/۵/۵
قسمت 119
۱۴۰۱/۵/۵
قسمت 118
۱۴۰۱/۵/۵
قسمت 117
۱۴۰۱/۵/۲
قسمت 116
۱۴۰۱/۵/۲
قسمت 115
۱۴۰۱/۴/۳۱
قسمت 114
۱۴۰۱/۴/۳۱
قسمت 113
۱۴۰۱/۴/۳۰
قسمت 112
۱۴۰۱/۴/۲۸
قسمت 111
۱۴۰۱/۴/۲۶
قسمت 110
۱۴۰۱/۴/۲۴
قسمت 109
۱۴۰۱/۴/۲۴
قسمت 108
۱۴۰۱/۴/۲۳
قسمت 107
۱۴۰۱/۴/۲۲
قسمت 106
۱۴۰۱/۴/۲۲
قسمت 105
۱۴۰۱/۴/۲۲
قسمت 104
۱۴۰۱/۴/۲۱
قسمت 103
۱۴۰۱/۴/۱۸
قسمت 102
۱۴۰۱/۴/۱۶
قسمت 101
۱۴۰۱/۴/۱۵
قسمت 100
۱۴۰۱/۴/۱۳
قسمت 99
۱۴۰۱/۴/۹
قسمت 98
۱۴۰۱/۴/۵
قسمت 97
۱۴۰۱/۴/۳
قسمت 96
۱۴۰۱/۴/۲
قسمت 95
۱۴۰۱/۳/۳۱
قسمت 94
۱۴۰۱/۳/۲۹
قسمت 93
۱۴۰۱/۳/۲۶
قسمت 92
۱۴۰۱/۳/۲۶
قسمت 91
۱۴۰۱/۳/۲۴
قسمت 90
۱۴۰۱/۳/۲۴
قسمت 89
۱۴۰۱/۳/۲۲
قسمت 88
۱۴۰۱/۳/۲۲
قسمت 87
۱۴۰۱/۳/۲۱
قسمت 86
۱۴۰۱/۳/۲۰
قسمت 85
۱۴۰۱/۳/۱۷
قسمت 84
۱۴۰۱/۳/۱۷
قسمت 83
۱۴۰۱/۳/۱۶
قسمت 82
۱۴۰۱/۳/۱۶
قسمت 81
۱۴۰۱/۳/۱۳
قسمت 80
۱۴۰۱/۳/۱۳
قسمت 79
۱۴۰۱/۳/۱۱
قسمت 78
۱۴۰۱/۳/۱۰
قسمت 77
۱۴۰۱/۳/۸
قسمت 76
۱۴۰۱/۳/۸
قسمت 75
۱۴۰۱/۳/۵
قسمت 74
۱۴۰۱/۳/۵
قسمت 73
۱۴۰۱/۳/۱
قسمت 72
۱۴۰۱/۳/۱
قسمت 71
۱۴۰۱/۲/۳۰
قسمت 70
۱۴۰۱/۲/۲۹
قسمت 69
۱۴۰۱/۲/۲۸
قسمت 68
۱۴۰۱/۲/۲۸
قسمت 67
۱۴۰۱/۲/۱۸
قسمت 66
۱۴۰۱/۲/۱۸
قسمت 65.5
۱۴۰۱/۲/۱۷
قسمت 65
۱۴۰۱/۲/۱۷
قسمت 64
۱۴۰۱/۲/۱۷
قسمت 63
۱۴۰۱/۲/۱۷
قسمت 62
۱۴۰۱/۲/۱۷
قسمت 61
۱۴۰۱/۲/۱۷
قسمت 60
۱۴۰۱/۲/۱۷
قسمت 59
۱۴۰۱/۲/۱۷
قسمت 58
۱۴۰۱/۲/۱۷
قسمت 57
۱۴۰۱/۲/۱۶
قسمت 56
۱۴۰۱/۲/۱۵
قسمت 55
۱۴۰۱/۲/۱۳
قسمت 54
۱۴۰۱/۲/۱۳
قسمت 53
۱۴۰۱/۲/۱۰
قسمت 52
۱۴۰۱/۲/۱۰
قسمت 51
۱۴۰۱/۲/۸
قسمت 50
۱۴۰۱/۲/۶
قسمت 49
۱۴۰۱/۲/۴
قسمت 48
۱۴۰۱/۲/۳
قسمت 47
۱۴۰۱/۱/۲۸
قسمت 46
۱۴۰۱/۱/۲۸
قسمت 45
۱۴۰۱/۱/۲۵
قسمت 44
۱۴۰۱/۱/۲۵
قسمت 43
۱۴۰۱/۱/۲۵
قسمت 42
۱۴۰۱/۱/۲۴
قسمت 41
۱۴۰۱/۱/۲۳
قسمت 40.5
۱۴۰۱/۱/۲۲
قسمت 40
۱۴۰۱/۱/۲۱
قسمت 39
۱۴۰۱/۱/۲۰
قسمت 38
۱۴۰۱/۱/۱۶
قسمت 37
۱۴۰۰/۱۲/۲۷
قسمت 36
۱۴۰۰/۱۲/۲۷
قسمت 35
۱۴۰۰/۱۲/۲۶
قسمت 34
۱۴۰۰/۱۲/۲۵
قسمت 33
۱۴۰۰/۱۲/۲۴
قسمت 32
۱۴۰۰/۱۲/۲۰
قسمت 31
۱۴۰۰/۱۲/۲۰
قسمت 30
۱۴۰۰/۱۲/۱۸
قسمت 29
۱۴۰۰/۱۲/۱۷
قسمت 28
۱۴۰۰/۱۲/۱۷
قسمت 27
۱۴۰۰/۱۲/۱۶
قسمت 26
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
قسمت 25
۱۴۰۰/۱۲/۱۳
قسمت 24
۱۴۰۰/۱۲/۱۳
قسمت 23
۱۴۰۰/۱۲/۱۲
قسمت 22
۱۴۰۰/۱۲/۱۱
قسمت 21
۱۴۰۰/۱۲/۱۰
قسمت 20
۱۴۰۰/۱۲/۸
قسمت 19
۱۴۰۰/۱۲/۷
قسمت 18
۱۴۰۰/۱۲/۷
قسمت 17
۱۴۰۰/۱۲/۶
قسمت 16
۱۴۰۰/۱۲/۴
قسمت 15
۱۴۰۰/۱۲/۳
قسمت 14
۱۴۰۰/۱۲/۲
قسمت 13
۱۴۰۰/۱۲/۱
قسمت 12
۱۴۰۰/۱۱/۲۹
قسمت 11
۱۴۰۰/۱۱/۲۶
قسمت 10
۱۴۰۰/۱۱/۲۵
قسمت 9
۱۴۰۰/۱۱/۲۴
قسمت 8
۱۴۰۰/۱۱/۲۴
قسمت 7
۱۴۰۰/۱۱/۲۳
قسمت 6
۱۴۰۰/۱۱/۲۲
قسمت 5
۱۴۰۰/۱۱/۲۰
قسمت 4
۱۴۰۰/۱۱/۱۹
قسمت 3
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 2
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 1
۱۴۰۰/۱۱/۱۷