سرراست

در حال بروزرسانی

آقا معلم در شهر نو

جانگ بعد فارغ التحصیلی از دانشگاه و ناامیدی در پیدا کردن شغل دلخواهش تصمیم می‌گیره بصورت خصوصی به کودکان دوره ابتدایی تدریس کنه تا بتونه از وقت آزادش برای پیدا کردن یه شغل مناسب استفاده کنه و در این راه با افرادی آشنا میشه که ....

یک سال پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
ongoing
وضعیت
قسمت 73
۱۴۰۱/۱۲/۱۶
قسمت 72
۱۴۰۱/۱۱/۲۹
قسمت 71
۱۴۰۱/۱۱/۲۹
قسمت 70
۱۴۰۱/۱۱/۲۹
قسمت 69
۱۴۰۱/۱۱/۲۹
قسمت 68
۱۴۰۱/۱۱/۱۳
قسمت 67
۱۴۰۱/۱۱/۱۳
قسمت 66
۱۴۰۱/۱۱/۱۲
قسمت 65
۱۴۰۱/۱۱/۵
قسمت 64
۱۴۰۱/۱۱/۲
قسمت 63
۱۴۰۱/۱۰/۴
قسمت 62
۱۴۰۱/۱۰/۴
قسمت 61
۱۴۰۱/۱۰/۳
قسمت 60
۱۴۰۱/۹/۲۴
قسمت 59
۱۴۰۱/۸/۱۵
قسمت 58
۱۴۰۱/۸/۱۵
قسمت 57
۱۴۰۱/۷/۲۶
قسمت 56
۱۴۰۱/۷/۲۶
قسمت 55
۱۴۰۱/۷/۱۸
قسمت 54
۱۴۰۱/۶/۲۶
قسمت 53
۱۴۰۱/۶/۶
قسمت 52
۱۴۰۱/۶/۶
قسمت 51
۱۴۰۱/۶/۶
قسمت 50
۱۴۰۱/۶/۶
قسمت 49
۱۴۰۱/۵/۱۸
قسمت 48
۱۴۰۱/۵/۸
قسمت 47
۱۴۰۱/۵/۶
قسمت 46
۱۴۰۱/۵/۵
قسمت 45
۱۴۰۱/۵/۵
قسمت 44
۱۴۰۱/۴/۳
قسمت 43
۱۴۰۱/۴/۳
قسمت 42
۱۴۰۱/۴/۳
قسمت 41
۱۴۰۱/۴/۳
قسمت 40
۱۴۰۱/۴/۳
قسمت 39
۱۴۰۱/۳/۲۱
قسمت 38
۱۴۰۱/۳/۱۳
قسمت 37
۱۴۰۱/۳/۷
قسمت 36
۱۴۰۱/۲/۳۰
قسمت 35
۱۴۰۱/۲/۲۵
قسمت 34
۱۴۰۱/۲/۱۶
قسمت 33
۱۴۰۱/۱/۳۰
قسمت 32
۱۴۰۱/۱/۲۵
قسمت 31
۱۴۰۱/۱/۲۵
قسمت 30
۱۴۰۱/۱/۱۹
قسمت 29
۱۴۰۱/۱/۱۱
قسمت 28
۱۴۰۱/۱/۶
قسمت 27
۱۴۰۱/۱/۱
قسمت 26
۱۴۰۰/۱۲/۲۴
قسمت 25
۱۴۰۰/۱۲/۱۶
قسمت 24
۱۴۰۰/۱۲/۸
قسمت 23
۱۴۰۰/۱۲/۲
قسمت 22
۱۴۰۰/۱۱/۲۶
قسمت 21
۱۴۰۰/۱۱/۲۴
قسمت 20
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 19
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 18
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 17
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 16
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 15
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 14
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 13
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 12
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 11
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 10
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 9
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 8
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 7
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 6
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 5
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 4
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 3
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 2
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 1
۱۴۰۰/۱۱/۱۷