سرراست

در حال بروزرسانی

یک روز خوب در کمپ

یونگسو که با یکی از دخترای هم دانشگاهی خودش به اسم تاعهه ازدواج کرده به خاطر مشغله کاری همسرش دچار کمبود سکس شده و بعد از حدود ۶ ماه با همسر و دوستاش به کمپ میرن که اونجا با اتفاقاتی جدید رو به رو میشه که......

6
قسمت
3.75
امتیاز
درحال پخش...
وضعیت