سرراست

در حال بروزرسانی

نذار مامانت بفهمه

هایسون پسر خر خونی که در خانه ی دوست مادرش زندگی میکنه و تنها فکر و ذکر او درس خوندنه اما یک روز به این فکر میوفته که آیا مدرسه فقط برای درس خوندنه؟

47
قسمت
4.01
امتیاز
درحال پخش...
وضعیت