سرراست

در حال بروزرسانی

هیس!

سوک در گذشته قربانی خشونت توی مدرسه بوده و حالا به این تروما غلبه کرده و میخواد یه زندگی معمولی داشته باشه. یه روز معلوم میشه دختری که با قلدری زندگیش رو تباه کرده بود دختر همکار و بچه ی مدیر تیمشه! حالا چجوری انتقام بگیرم؟ : (برای شروع مادرش رو حشری میکنم)

۹ ماه پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
درحال پخش...
وضعیت
آموزش رد کردن تبلیغات
قسمت 58 در تاریخ یک‌شنبه ۸ سپتامبر ساعت ۱۲:۰۰ منتشر میشود
قسمت 57 در تاریخ یک‌شنبه ۱ سپتامبر ساعت ۱۲:۰۰ منتشر میشود
قسمت 56 در تاریخ یک‌شنبه ۲۵ اوت ساعت ۱۲:۰۰ منتشر میشود
قسمت 55 در تاریخ یک‌شنبه ۱۸ اوت ساعت ۱۲:۰۰ منتشر میشود
قسمت 54 در تاریخ یک‌شنبه ۱۱ اوت ساعت ۱۲:۰۰ منتشر میشود
قسمت 53 در تاریخ یک‌شنبه ۴ اوت ساعت ۱۲:۰۰ منتشر میشود
قسمت 52 در تاریخ یک‌شنبه ۲۸ ژوئیه ساعت ۱۲:۰۰ منتشر میشود
قسمت 51
۱۴۰۳/۴/۳۰
قسمت 50
۱۴۰۳/۳/۸
قسمت 49
۱۴۰۳/۳/۸
قسمت 48
۱۴۰۳/۳/۸
قسمت 47
۱۴۰۳/۳/۸
قسمت 46
۱۴۰۳/۳/۸
قسمت 45
۱۴۰۳/۳/۸
قسمت 44
۱۴۰۳/۳/۸
قسمت 43
۱۴۰۳/۱/۳۱
قسمت 42
۱۴۰۳/۱/۳۱
قسمت 41
۱۴۰۳/۱/۳۱
قسمت 40
۱۴۰۳/۱/۳۱
قسمت 39
۱۴۰۲/۱۲/۲۳
قسمت 38
۱۴۰۲/۱۲/۲۳
قسمت 37
۱۴۰۲/۱۲/۲۳
قسمت 36
۱۴۰۲/۱۲/۲۳
قسمت 35
۱۴۰۲/۱۲/۲۳
قسمت 34
۱۴۰۲/۱۱/۲۴
قسمت 33
۱۴۰۲/۱۱/۲۴
قسمت 32
۱۴۰۲/۱۱/۲۴
قسمت 31
۱۴۰۲/۱۱/۸
قسمت 30
۱۴۰۲/۱۱/۸
قسمت 29
۱۴۰۲/۱۱/۸
قسمت 28
۱۴۰۲/۱۰/۲۶
قسمت 27
۱۴۰۲/۱۰/۲۶
قسمت 26
۱۴۰۲/۱۰/۲۶
قسمت 25
۱۴۰۲/۱۰/۲۶
قسمت 24
۱۴۰۲/۱۰/۲۶
قسمت 23
۱۴۰۲/۱۰/۲۴
قسمت 22
۱۴۰۲/۱۰/۲۰
قسمت 21
۱۴۰۲/۱۰/۱۷
قسمت 20
۱۴۰۲/۱۰/۱۴
قسمت 19
۱۴۰۲/۱۰/۱۰
قسمت 18
۱۴۰۲/۱۰/۷
قسمت 17
۱۴۰۲/۹/۲۳
قسمت 16
۱۴۰۲/۹/۲۳
قسمت 15
۱۴۰۲/۹/۲۳
قسمت 14
۱۴۰۲/۹/۱۹
قسمت 13
۱۴۰۲/۸/۳۰
قسمت 12
۱۴۰۲/۸/۳۰
قسمت 11
۱۴۰۲/۸/۳۰
قسمت 10
۱۴۰۲/۸/۳۰
قسمت 9
۱۴۰۲/۸/۲۰
قسمت 8
۱۴۰۲/۸/۲۰
قسمت 7
۱۴۰۲/۸/۱۷
قسمت 6
۱۴۰۲/۸/۳
قسمت 5
۱۴۰۲/۸/۳
قسمت 4
۱۴۰۲/۸/۳
قسمت 3
۱۴۰۲/۸/۳
قسمت 2
۱۴۰۲/۸/۳
قسمت 1
۱۴۰۲/۸/۳