سرراست

در حال بروزرسانی

یک دنیا شهوت

سونگین یه نویسنده آماتور و بیکاره که ناگهان درگیر یه رابطه ی عاشقانه ی غیر منتظره میشه! ولی هفت سال بعد...

۲ سال پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
پایان
وضعیت
قسمت آخر (24)
۱۴۰۱/۱۰/۱۴
قسمت 23
۱۴۰۱/۱۰/۱۴
قسمت 22
۱۴۰۱/۱۰/۱۳
قسمت 21
۱۴۰۱/۱۰/۱۲
قسمت 20
۱۴۰۱/۱۰/۱۰
قسمت 19
۱۴۰۱/۱۰/۵
قسمت 18
۱۴۰۱/۱۰/۴
قسمت 17
۱۴۰۱/۹/۳۰
قسمت 16
۱۴۰۱/۹/۳۰
قسمت 15
۱۴۰۱/۹/۲۶
قسمت 14
۱۴۰۱/۹/۲۴
قسمت 13
۱۴۰۱/۹/۲۴
قسمت 12
۱۴۰۱/۹/۲۳
قسمت 11
۱۴۰۱/۹/۲۲
قسمت 10
۱۴۰۱/۹/۲۰
قسمت 9
۱۴۰۱/۹/۱۸
قسمت 8
۱۴۰۱/۹/۱۴
قسمت 7
۱۴۰۱/۹/۱۱
قسمت 6
۱۴۰۱/۸/۲۹
قسمت 5
۱۴۰۱/۸/۲۹
قسمت 4
۱۴۰۱/۶/۲۶
قسمت 3
۱۴۰۱/۶/۲۶
قسمت 2
۱۴۰۱/۶/۲۶
قسمت 1
۱۴۰۱/۶/۲۶
پیش مقدمه
۱۴۰۱/۶/۲۶