سرراست

در حال بروزرسانی

ارباب بکن

یه روز بیدار شدم و دیدم تبدیل به شخصیت توی بازی شدم!! من دیگه احمق نیستم مثل شخصیت اصلیش. خودمو تبدیل به شرورترین شخصیت بازی میکنم و داستان رو تبدیل به یه فانتزی حرمسرا میکنم.

۲ سال پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
پایان
وضعیت
آموزش رد کردن تبلیغات
قسمت آخر (96)
۱۴۰۳/۱/۲۷
قسمت 95
۱۴۰۳/۱/۲۷
قسمت 94
۱۴۰۳/۱/۲۷
قسمت 93
۱۴۰۳/۱/۲۷
قسمت 92
۱۴۰۳/۱/۲۷
قسمت 91
۱۴۰۳/۱/۲۷
قسمت 90
۱۴۰۳/۱/۲۷
قسمت 89
۱۴۰۳/۱/۲۷
قسمت 88
۱۴۰۳/۱/۲۷
قسمت 87
۱۴۰۳/۱/۲۷
قسمت 86
۱۴۰۳/۱/۲۷
قسمت 85
۱۴۰۳/۱/۲۷
قسمت 84
۱۴۰۳/۱/۲۷
قسمت 83
۱۴۰۳/۱/۲۳
قسمت 82
۱۴۰۳/۱/۲۳
قسمت 81
۱۴۰۳/۱/۲۳
قسمت 80
۱۴۰۳/۱/۲۳
قسمت 79
۱۴۰۳/۱/۹
قسمت 78
۱۴۰۳/۱/۹
قسمت 77
۱۴۰۳/۱/۹
قسمت 76
۱۴۰۳/۱/۹
قسمت 75
۱۴۰۳/۱/۹
قسمت 74
۱۴۰۳/۱/۹
قسمت 73
۱۴۰۳/۱/۹
قسمت 72
۱۴۰۳/۱/۹
قسمت 71
۱۴۰۳/۱/۹
قسمت 70
۱۴۰۳/۱/۹
قسمت 69
۱۴۰۳/۱/۹
قسمت 68
۱۴۰۲/۱۱/۴
قسمت 67
۱۴۰۲/۱۱/۴
قسمت 66
۱۴۰۲/۱۱/۴
قسمت 65
۱۴۰۲/۱۱/۴
قسمت 64
۱۴۰۲/۱۱/۴
قسمت 63
۱۴۰۲/۱۱/۴
قسمت 62
۱۴۰۲/۱۱/۴
قسمت 61
۱۴۰۲/۱۱/۴
قسمت 60
۱۴۰۲/۱۱/۴
قسمت 59
۱۴۰۲/۱۱/۴
قسمت 58
۱۴۰۲/۱۰/۲۹
قسمت 57
۱۴۰۲/۱۰/۲۹
قسمت 56
۱۴۰۲/۱۰/۲۰
قسمت 55
۱۴۰۲/۱۰/۱۳
قسمت 54
۱۴۰۲/۹/۲۲
قسمت 53
۱۴۰۲/۹/۲۲
قسمت 52
۱۴۰۲/۸/۷
قسمت 51 (پایان فصل اول)
۱۴۰۲/۸/۷
قسمت 50
۱۴۰۲/۸/۷
قسمت 49
۱۴۰۲/۸/۷
قسمت 48
۱۴۰۲/۸/۱
قسمت 47
۱۴۰۲/۸/۱
قسمت 46
۱۴۰۲/۷/۲۹
قسمت 45
۱۴۰۲/۷/۲۹
قسمت 44
۱۴۰۲/۷/۲۱
قسمت 43
۱۴۰۲/۷/۲۱
قسمت 42
۱۴۰۲/۷/۲۱
قسمت 41
۱۴۰۲/۷/۱۰
قسمت 40
۱۴۰۲/۶/۲۶
قسمت 39
۱۴۰۲/۶/۲۶
قسمت 38
۱۴۰۲/۶/۲۶
قسمت 37
۱۴۰۲/۶/۲۶
قسمت 36
۱۴۰۲/۶/۲۴
قسمت 35
۱۴۰۲/۶/۲۴
قسمت 34
۱۴۰۲/۶/۱۹
قسمت 33
۱۴۰۲/۶/۱۹
قسمت 32
۱۴۰۲/۶/۱۶
قسمت 31
۱۴۰۲/۶/۱۶
قسمت 30
۱۴۰۲/۵/۲۷
قسمت 29
۱۴۰۲/۵/۲۷
قسمت 28
۱۴۰۲/۵/۲۴
قسمت 27
۱۴۰۲/۵/۲۲
قسمت 26
۱۴۰۲/۵/۱۹
قسمت 25
۱۴۰۲/۳/۳۱
قسمت 24
۱۴۰۲/۳/۳۱
قسمت 23
۱۴۰۲/۳/۳۱
قسمت 22
۱۴۰۲/۳/۳۱
قسمت 21
۱۴۰۲/۳/۳۱
قسمت 20
۱۴۰۱/۸/۱۵
قسمت 19
۱۴۰۱/۸/۶
قسمت 18
۱۴۰۱/۸/۴
قسمت 17
۱۴۰۱/۷/۳۰
قسمت 16
۱۴۰۱/۶/۲۱
قسمت 15
۱۴۰۱/۶/۲۱
قسمت 14
۱۴۰۱/۶/۱۸
قسمت 13
۱۴۰۱/۶/۱۷
قسمت 12
۱۴۰۱/۶/۱۳
قسمت 11
۱۴۰۱/۶/۱۳
قسمت 10
۱۴۰۱/۶/۱۳
قسمت 9
۱۴۰۱/۶/۱۳
قسمت 8
۱۴۰۱/۶/۶
قسمت 7
۱۴۰۱/۴/۲۲
قسمت 6
۱۴۰۱/۴/۲۲
قسمت 5
۱۴۰۱/۴/۲۲
قسمت 4
۱۴۰۱/۴/۵
قسمت 3
۱۴۰۱/۴/۵
قسمت 2
۱۴۰۱/۴/۳
قسمت 1
۱۴۰۱/۳/۳۰