سرراست

در حال بروزرسانی

ارباب بکن

یه روز بیدار شدم و دیدم تبدیل به شخصیت توی بازی شدم!! من دیگه احمق نیستم مثل شخصیت اصلیش. خودمو تبدیل به شرورترین شخصیت بازی میکنم و داستان رو تبدیل به یه فانتزی حرمسرا میکنم.

یک سال پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
در حال پخش...
وضعیت
قسمت 40
۱۴۰۲/۶/۲۷
قسمت 39
۱۴۰۲/۶/۲۷
قسمت 38
۱۴۰۲/۶/۲۷
قسمت 37
۱۴۰۲/۶/۲۷
قسمت 36
۱۴۰۲/۶/۲۴
قسمت 35
۱۴۰۲/۶/۲۴
قسمت 34
۱۴۰۲/۶/۱۹
قسمت 33
۱۴۰۲/۶/۱۹
قسمت 32
۱۴۰۲/۶/۱۶
قسمت 31
۱۴۰۲/۶/۱۶
قسمت 30
۱۴۰۲/۵/۲۷
قسمت 29
۱۴۰۲/۵/۲۷
قسمت 28
۱۴۰۲/۵/۲۴
قسمت 27
۱۴۰۲/۵/۲۲
قسمت 26
۱۴۰۲/۵/۱۹
قسمت 25
۱۴۰۲/۳/۳۱
قسمت 24
۱۴۰۲/۳/۳۱
قسمت 23
۱۴۰۲/۳/۳۱
قسمت 22
۱۴۰۲/۳/۳۱
قسمت 21
۱۴۰۲/۳/۳۱
قسمت 20
۱۴۰۱/۸/۱۵
قسمت 19
۱۴۰۱/۸/۶
قسمت 18
۱۴۰۱/۸/۴
قسمت 17
۱۴۰۱/۷/۳۰
قسمت 16
۱۴۰۱/۶/۲۱
قسمت 15
۱۴۰۱/۶/۲۱
قسمت 14
۱۴۰۱/۶/۱۸
قسمت 13
۱۴۰۱/۶/۱۷
قسمت 12
۱۴۰۱/۶/۱۳
قسمت 11
۱۴۰۱/۶/۱۳
قسمت 10
۱۴۰۱/۶/۱۳
قسمت 9
۱۴۰۱/۶/۱۳
قسمت 8
۱۴۰۱/۶/۶
قسمت 7
۱۴۰۱/۴/۲۲
قسمت 6
۱۴۰۱/۴/۲۲
قسمت 5
۱۴۰۱/۴/۲۲
قسمت 4
۱۴۰۱/۴/۵
قسمت 3
۱۴۰۱/۴/۵
قسمت 2
۱۴۰۱/۴/۳
قسمت 1
۱۴۰۱/۳/۳۰