سرراست

در حال بروزرسانی

اولین بوسه

میگن که هیچ رابطه ای بین دختر و پسر نمیتونه فقط یک دوستی معمولی باشه.... هوجون و یوها دوست های صمیمی هم بودن و به همدیگه به چشم کیر و کص نگاه نمیکردن. ولی یک روز قبل از سربازی هوجون ، یوها ناخودآگاه هوجون رو بوسید... این رابطه تموم شدست؟

۱۸ روز پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
درحال پخش...
وضعیت
قسمت 4
۱۴۰۱/۱۱/۱۰
قسمت 3
۱۴۰۱/۱۰/۲۸
قسمت 2
۱۴۰۱/۱۰/۲۸
قسمت 1
۱۴۰۱/۱۰/۲۷