سرراست

در حال بروزرسانی

اولین بوسه

میگن که هیچ رابطه ای بین دختر و پسر نمیتونه فقط یک دوستی معمولی باشه.... هوجون و یوها دوست های صمیمی هم بودن و به همدیگه به چشم کیر و کص نگاه نمیکردن. ولی یک روز قبل از سربازی هوجون یوها ناخودآگاه هوجون رو بوسید... این رابطه تموم شدست؟

۲ سال پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
پایان
وضعیت
آموزش رد کردن تبلیغات
قسمت آخر (41)
۱۴۰۲/۶/۱۴
قسمت 40
۱۴۰۲/۶/۱۲
قسمت 39
۱۴۰۲/۶/۶
قسمت 38
۱۴۰۲/۶/۴
قسمت 37
۱۴۰۲/۶/۴
قسمت 36
۱۴۰۲/۶/۲
قسمت 35
۱۴۰۲/۵/۲۷
قسمت 34
۱۴۰۲/۵/۲۶
قسمت 33
۱۴۰۲/۵/۲۴
قسمت 32
۱۴۰۲/۵/۲۱
قسمت 31
۱۴۰۲/۵/۱۸
قسمت 30
۱۴۰۲/۵/۱۳
قسمت 29
۱۴۰۲/۵/۱۳
قسمت 28
۱۴۰۲/۵/۱۰
قسمت 27
۱۴۰۲/۵/۱۰
قسمت 26
۱۴۰۲/۵/۶
قسمت 25
۱۴۰۲/۴/۱۰
قسمت 24
۱۴۰۲/۴/۹
قسمت 23
۱۴۰۲/۴/۷
قسمت 22
۱۴۰۲/۴/۵
قسمت 21
۱۴۰۲/۳/۳۱
قسمت 20
۱۴۰۲/۲/۲۴
قسمت 19
۱۴۰۲/۱/۱۷
قسمت 18
۱۴۰۲/۱/۱۷
قسمت 17
۱۴۰۲/۱/۱۰
قسمت 16
۱۴۰۲/۱/۱۰
قسمت 15
۱۴۰۱/۱۲/۱۸
قسمت 14
۱۴۰۱/۱۲/۱۸
قسمت 13
۱۴۰۱/۱۲/۶
قسمت 12
۱۴۰۱/۱۲/۶
قسمت 11
۱۴۰۱/۱۲/۶
قسمت 10
۱۴۰۱/۱۲/۶
قسمت 9
۱۴۰۱/۱۲/۴
قسمت 8
۱۴۰۱/۱۱/۲۸
قسمت 7
۱۴۰۱/۱۱/۲۷
قسمت 6
۱۴۰۱/۱۱/۲۴
قسمت 5
۱۴۰۱/۱۱/۱۶
قسمت 4
۱۴۰۱/۱۱/۱۰
قسمت 3
۱۴۰۱/۱۰/۲۸
قسمت 2
۱۴۰۱/۱۰/۲۸
قسمت 1
۱۴۰۱/۱۰/۲۷