سرراست

در حال بروزرسانی

میل به کشتن

سای اتفاقاتی که در گذشته افتاده بود رو پشت سر گذاشت و یه زندگی جدید شروع کرد اما گذشته اش اونو ول نکرده و مثل سایه اونو تعقیب میکنه...

۲ سال پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
پایان
وضعیت
آموزش رد کردن تبلیغات
قسمت آخر (37)
۱۴۰۱/۹/۱۸
قسمت 36
۱۴۰۱/۹/۱۷
قسمت 35
۱۴۰۱/۹/۱۶
قسمت 34
۱۴۰۱/۹/۱۴
قسمت 33
۱۴۰۱/۹/۱۴
قسمت 32
۱۴۰۱/۹/۱۱
قسمت 31
۱۴۰۱/۹/۹
قسمت 30
۱۴۰۱/۹/۸
قسمت 29
۱۴۰۱/۹/۷
قسمت 28
۱۴۰۱/۹/۵
قسمت 27
۱۴۰۱/۹/۳
قسمت 26
۱۴۰۱/۹/۱
قسمت 25
۱۴۰۱/۸/۲۹
قسمت 24
۱۴۰۱/۸/۲۶
قسمت 23
۱۴۰۱/۸/۲۶
قسمت 22
۱۴۰۱/۸/۲۵
قسمت 21
۱۴۰۱/۸/۲۲
قسمت 20
۱۴۰۱/۸/۱۹
قسمت 19
۱۴۰۱/۸/۱۸
قسمت 18
۱۴۰۱/۸/۱۷
قسمت 17
۱۴۰۱/۸/۱۷
قسمت 16
۱۴۰۱/۸/۱۵
قسمت 15
۱۴۰۱/۸/۱۵
قسمت 14
۱۴۰۱/۸/۱۳
قسمت 13
۱۴۰۱/۸/۱۳
قسمت 12
۱۴۰۱/۸/۱۲
قسمت 11
۱۴۰۱/۸/۱۱
قسمت 10
۱۴۰۱/۸/۱۰
قسمت 9
۱۴۰۱/۸/۹
قسمت 8
۱۴۰۱/۸/۸
قسمت 7
۱۴۰۱/۸/۶
قسمت 6
۱۴۰۱/۸/۲
قسمت 5
۱۴۰۱/۶/۲۶
قسمت 4
۱۴۰۱/۶/۲۶
قسمت 3
۱۴۰۱/۶/۲۶
قسمت 2
۱۴۰۱/۶/۲۶
قسمت 1
۱۴۰۱/۶/۲۶