سرراست

در حال بروزرسانی

میل به کشتن

سای اتفاقاتی که در گذشته افتاده بود رو پشت سر گذاشت و یه زندگی جدید شروع کرد اما گذشته اش اونو ول نکرده و مثل سایه اونو تعقیب میکنه...

28
قسمت
3.22
امتیاز
درحال پخش...
وضعیت