سرراست

در حال بروزرسانی
در حال ترجمه...

بازی هوس

بازی مرگ و زندگی برای پسری پیش اومده که بجای شخصیت اصلی داخل اون بازی گیر افتاده الان فکر میکنه که اگه داستان رو طبق رمان جلو ببره و تمومش کنه میتونه به دنیای واقعی برگرده....

یک سال پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
درحال پخش...
وضعیت
قسمت 45.5
۱۴۰۲/۵/۲۴
قسمت 45
۱۴۰۲/۵/۲۳
قسمت 44
۱۴۰۲/۵/۱۶
قسمت 43
۱۴۰۲/۵/۱۵
قسمت 42
۱۴۰۲/۴/۲۲
قسمت 41
۱۴۰۲/۴/۲۲
قسمت 40
۱۴۰۲/۴/۲۲
قسمت 39
۱۴۰۲/۴/۲۰
قسمت 38
۱۴۰۲/۴/۲۰
قسمت 37
۱۴۰۲/۴/۲۰
قسمت 36
۱۴۰۲/۴/۲۰
قسمت 35
۱۴۰۲/۴/۱۷
قسمت 34
۱۴۰۲/۴/۱۷
قسمت 33.5
۱۴۰۲/۴/۱۶
قسمت 33
۱۴۰۲/۴/۱۶
قسمت 32
۱۴۰۲/۴/۱۰
قسمت 31
۱۴۰۲/۴/۱۰
قسمت 30
۱۴۰۲/۴/۱۰
قسمت 29
۱۴۰۲/۴/۱۰
قسمت 28
۱۴۰۲/۴/۱۰
قسمت 27
۱۴۰۲/۴/۱۰
قسمت 26
۱۴۰۲/۴/۵
قسمت 25
۱۴۰۲/۴/۵
قسمت 24
۱۴۰۲/۴/۵
قسمت 23
۱۴۰۲/۴/۳
قسمت 22
۱۴۰۲/۴/۳
قسمت 21
۱۴۰۲/۴/۳
قسمت 20
۱۴۰۲/۳/۳۱
قسمت 19
۱۴۰۲/۳/۳۱
قسمت 18
۱۴۰۲/۳/۳۱
قسمت 17
۱۴۰۲/۳/۳۱
قسمت 16
۱۴۰۲/۳/۲۷
قسمت 15
۱۴۰۲/۳/۲۷
قسمت 14
۱۴۰۲/۳/۲۷
قسمت 13
۱۴۰۲/۳/۲۷
قسمت 12
۱۴۰۲/۳/۲۴
قسمت 11
۱۴۰۲/۳/۲۴
قسمت 10
۱۴۰۲/۳/۱۲
قسمت 9
۱۴۰۲/۳/۱۲
قسمت 8
۱۴۰۲/۲/۳۱
قسمت 7
۱۴۰۲/۲/۱۹
قسمت 6
۱۴۰۲/۲/۱۴
قسمت 5
۱۴۰۲/۲/۱۴
قسمت 4
۱۴۰۱/۱۲/۲۰
قسمت 3
۱۴۰۱/۱۲/۱۸
قسمت 2
۱۴۰۱/۱۲/۱۸
قسمت 1
۱۴۰۱/۱۲/۱۸