سرراست

در حال بروزرسانی

فرشته های آبی

سون جونگ مربی ارشده که به دخترهای زیبا اهمیتی نمیده و میونگ جین یه مربی جوانه که عمرش رو صرف جمع کردن زباله کرده.. در این داستان عشق و عاشقی جالبی رو شاهد خواهید بود...

۷ ماه پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
پایان
وضعیت
قسمت آخر (25)
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
قسمت 24
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
قسمت 23
۱۴۰۲/۱۰/۲۳
قسمت 22
۱۴۰۲/۱۰/۲۰
قسمت 21
۱۴۰۲/۱۰/۱۶
قسمت 20
۱۴۰۲/۱۰/۱۳
قسمت 19
۱۴۰۲/۱۰/۹
قسمت 18
۱۴۰۲/۹/۱۴
قسمت 17
۱۴۰۲/۹/۱۴
قسمت 16
۱۴۰۲/۹/۱۴
قسمت 15
۱۴۰۲/۹/۱۴
قسمت 14
۱۴۰۲/۹/۱۴
قسمت 13
۱۴۰۲/۹/۱۴
قسمت 12
۱۴۰۲/۹/۱۴
قسمت 11
۱۴۰۲/۸/۳۰
قسمت 10
۱۴۰۲/۸/۳۰
قسمت 9
۱۴۰۲/۸/۳۰
قسمت 8
۱۴۰۲/۸/۳۰
قسمت 7
۱۴۰۲/۸/۲۷
قسمت 6
۱۴۰۲/۸/۱۴
قسمت 5
۱۴۰۲/۸/۱۴
قسمت 4
۱۴۰۲/۸/۱۴
قسمت 3
۱۴۰۲/۸/۱۴
قسمت 2
۱۴۰۲/۸/۱۴
قسمت 1
۱۴۰۲/۸/۱۴