سرراست

در حال بروزرسانی

فرشته های آبی

سون جونگ مربی ارشده که به دخترهای زیبا اهمیتی نمیده و میونگ جین یه مربی جوانه که عمرش رو صرف جمع کردن زباله کرده.. در این داستان عشق و عاشقی جالبی رو شاهد خواهید بود...

یک ماه پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
درحال پخش...
وضعیت
قسمت 18 در تاریخ شنبه ۲۳ دسامبر ساعت ۰۹:۰۰ منتشر میشود
قسمت 17 در تاریخ چهارشنبه ۲۰ دسامبر ساعت ۰۹:۰۰ منتشر میشود
قسمت 16 در تاریخ شنبه ۱۶ دسامبر ساعت ۰۹:۰۰ منتشر میشود
قسمت 15 در تاریخ چهارشنبه ۱۳ دسامبر ساعت ۰۹:۰۰ منتشر میشود
قسمت 14
۱۴۰۲/۹/۱۴
قسمت 13
۱۴۰۲/۹/۱۴
قسمت 12
۱۴۰۲/۹/۱۴
قسمت 11
۱۴۰۲/۸/۳۰
قسمت 10
۱۴۰۲/۸/۳۰
قسمت 9
۱۴۰۲/۸/۳۰
قسمت 8
۱۴۰۲/۸/۳۰
قسمت 7
۱۴۰۲/۸/۲۷
قسمت 6
۱۴۰۲/۸/۱۴
قسمت 5
۱۴۰۲/۸/۱۴
قسمت 4
۱۴۰۲/۸/۱۴
قسمت 3
۱۴۰۲/۸/۱۴
قسمت 2
۱۴۰۲/۸/۱۴
قسمت 1
۱۴۰۲/۸/۱۴