سرراست

در حال بروزرسانی

بین خودمون باشه

بهم گفت میتونم باهات دوش بگیرم؟ 28سال هیچ اتفاقی بینمون نیوفتاده،الآنم اتفاق خاصی نمیوفته.. اشکان که به مدت سه ماه باید با دوست دوران کودکیش زندگی کنه با پیشنهادات عجیبی توی این مدت روبرو میشه!

46
قسمت
2.48
امتیاز
ongoing
وضعیت