سرراست

در حال بروزرسانی

بین خودمون باشه

بهم گفت میتونم باهات دوش بگیرم؟ این همه سال هیچ اتفاقی بینمون نیوفتاده بود الآنم اتفاق خاصی نمیوفته پس بیا بریم دوش بگیریم.. این پسر که سه ماه باید با دوست دوران کودکیش که دختره زندگی کنه با پیشنهادات عجیبی توی این مدت روبرو میشه!

۲ سال پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
پایان
وضعیت
قسمت آخر (96)
۱۴۰۱/۹/۲۲
قسمت 95
۱۴۰۱/۹/۲۱
قسمت 94
۱۴۰۱/۹/۲۰
قسمت 93
۱۴۰۱/۹/۱۹
قسمت 92
۱۴۰۱/۹/۱۸
قسمت 91
۱۴۰۱/۹/۱۸
قسمت 90
۱۴۰۱/۹/۱۶
قسمت 89
۱۴۰۱/۹/۱۵
قسمت 88
۱۴۰۱/۹/۱۴
قسمت 87
۱۴۰۱/۹/۱۳
قسمت 86
۱۴۰۱/۹/۱۳
قسمت 85
۱۴۰۱/۹/۱۱
قسمت 84
۱۴۰۱/۹/۸
قسمت 83
۱۴۰۱/۹/۸
قسمت 82
۱۴۰۱/۹/۸
قسمت 81
۱۴۰۱/۹/۷
قسمت 80
۱۴۰۱/۹/۶
قسمت 79
۱۴۰۱/۹/۵
قسمت 78
۱۴۰۱/۹/۵
قسمت 77
۱۴۰۱/۹/۴
قسمت 76
۱۴۰۱/۹/۲
قسمت 75
۱۴۰۱/۸/۳۰
قسمت 74
۱۴۰۱/۸/۳۰
قسمت 73
۱۴۰۱/۸/۲۷
قسمت 72
۱۴۰۱/۸/۲۶
قسمت 71
۱۴۰۱/۸/۲۵
قسمت 70
۱۴۰۱/۸/۲۳
قسمت 69
۱۴۰۱/۸/۲۳
قسمت 68
۱۴۰۱/۸/۱۹
قسمت 67
۱۴۰۱/۸/۱۳
قسمت 66
۱۴۰۱/۸/۱۳
قسمت 65
۱۴۰۱/۸/۱۲
قسمت 64
۱۴۰۱/۸/۷
قسمت 63
۱۴۰۱/۸/۷
قسمت 62
۱۴۰۱/۸/۷
قسمت 61
۱۴۰۱/۸/۷
قسمت 60
۱۴۰۱/۸/۷
قسمت 59
۱۴۰۱/۸/۶
قسمت 58
۱۴۰۱/۸/۴
قسمت 57
۱۴۰۱/۸/۴
قسمت 56
۱۴۰۱/۷/۳۰
قسمت 55
۱۴۰۱/۷/۳۰
قسمت 54
۱۴۰۱/۷/۲۹
قسمت 53
۱۴۰۱/۷/۲۸
قسمت 52
۱۴۰۱/۷/۲۸
قسمت 51
۱۴۰۱/۷/۲۶
قسمت 50
۱۴۰۱/۷/۲۶
قسمت 49
۱۴۰۱/۷/۱۹
قسمت 48
۱۴۰۱/۷/۱۹
قسمت 47
۱۴۰۱/۷/۱۷
قسمت 46
۱۴۰۱/۶/۳۰
قسمت 45
۱۴۰۱/۶/۳۰
قسمت 44
۱۴۰۱/۶/۳۰
قسمت 43
۱۴۰۱/۶/۸
قسمت 42
۱۴۰۱/۶/۲
قسمت 41
۱۴۰۱/۶/۲
قسمت 40
۱۴۰۱/۶/۲
قسمت 39
۱۴۰۱/۶/۲
قسمت 38
۱۴۰۱/۵/۲۹
قسمت 37
۱۴۰۱/۵/۲۵
قسمت 36
۱۴۰۱/۵/۱۹
قسمت 35
۱۴۰۱/۵/۱۹
قسمت 34
۱۴۰۱/۵/۱۹
قسمت 33
۱۴۰۱/۵/۱۹
قسمت 32
۱۴۰۱/۵/۱۹
قسمت 31
۱۴۰۱/۵/۱۹
قسمت 30
۱۴۰۱/۵/۱۶
قسمت 29
۱۴۰۱/۵/۱۶
قسمت 28
۱۴۰۱/۵/۱۶
قسمت 27
۱۴۰۱/۵/۱۳
قسمت 26
۱۴۰۱/۵/۱۳
قسمت 25
۱۴۰۱/۵/۸
قسمت 24
۱۴۰۱/۵/۸
قسمت 23
۱۴۰۱/۴/۳۰
قسمت 22
۱۴۰۱/۴/۲۸
قسمت 21
۱۴۰۱/۴/۲۷
قسمت 20
۱۴۰۱/۴/۲۶
قسمت 19
۱۴۰۱/۴/۲۶
قسمت 18
۱۴۰۱/۴/۲۳
قسمت 17
۱۴۰۱/۴/۲۳
قسمت 16
۱۴۰۱/۴/۲۳
قسمت 15
۱۴۰۱/۴/۲۱
قسمت 14
۱۴۰۱/۴/۱۶
قسمت 13
۱۴۰۱/۴/۱۶
قسمت 12
۱۴۰۱/۴/۱۶
قسمت 11
۱۴۰۱/۴/۱۶
قسمت 10
۱۴۰۱/۴/۱۵
قسمت 9
۱۴۰۱/۴/۱۵
قسمت 8
۱۴۰۱/۴/۱۴
قسمت 7
۱۴۰۱/۴/۱۳
قسمت 6
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 5
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 4
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 3
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 2
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 1
۱۴۰۰/۱۱/۱۷