سرراست

در حال بروزرسانی
در انتظار چپتر جدید...

پری دریایی

در اوج همه گیری کرونا و کمبود پرسنل درمان به دستور وزارت بهداشت تمامی دانشجویان رشته پزشکی موظف به انجام خدمات به شهروندان کشور شدن. دانشجوی سال اول پزشکی هوانگ ماموریت گرفت برای یکسال به روستایی اعزام بشه در اولین دیدارش از دریا یه چیزی میبینه که اصن نگم براتون.. از داستان و صحنه های نابش لذت ببرید

۲ سال پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
درحال پخش...
وضعیت
قسمت 87 در تاریخ سه‌شنبه ۱۱ ژوئن ساعت ۱۹:۰۰ منتشر میشود
قسمت 86 در تاریخ سه‌شنبه ۴ ژوئن ساعت ۱۹:۰۰ منتشر میشود
قسمت 85
۱۴۰۳/۲/۲
قسمت 84
۱۴۰۳/۲/۲
قسمت 83
۱۴۰۳/۲/۲
قسمت 82
۱۴۰۳/۲/۲
قسمت 81
۱۴۰۳/۲/۲
قسمت 80
۱۴۰۳/۲/۲
قسمت 79
۱۴۰۲/۱۲/۲۲
قسمت 78
۱۴۰۲/۱۲/۲۲
قسمت 77
۱۴۰۲/۱۲/۲۲
قسمت 76
۱۴۰۲/۱۲/۲۲
قسمت 75
۱۴۰۲/۱۲/۲۲
قسمت 74
۱۴۰۲/۱۲/۲۲
قسمت 73
۱۴۰۲/۱۰/۲۷
قسمت 72
۱۴۰۲/۱۰/۲۷
قسمت 71
۱۴۰۲/۱۰/۲۷
قسمت 70
۱۴۰۲/۱۰/۲۷
قسمت 69
۱۴۰۲/۱۰/۲۷
قسمت 68
۱۴۰۲/۱۰/۲۷
قسمت 67
۱۴۰۲/۱۰/۲۷
قسمت 66
۱۴۰۲/۱۰/۲۶
قسمت 65
۱۴۰۲/۱۰/۱۲
قسمت 64
۱۴۰۲/۸/۳۰
قسمت 63
۱۴۰۲/۸/۳۰
قسمت 62
۱۴۰۲/۸/۳۰
قسمت 61
۱۴۰۲/۸/۳۰
قسمت 60
۱۴۰۲/۸/۶
قسمت 59
۱۴۰۲/۸/۶
قسمت 58
۱۴۰۲/۸/۱
قسمت 57
۱۴۰۲/۸/۱
قسمت 56
۱۴۰۲/۷/۲۸
قسمت 55
۱۴۰۲/۶/۱۹
قسمت 54
۱۴۰۲/۶/۱۴
قسمت 53
۱۴۰۲/۵/۳۰
قسمت 52
۱۴۰۲/۵/۲۲
قسمت 51
۱۴۰۲/۵/۱۸
قسمت 50
۱۴۰۲/۵/۵
قسمت 49
۱۴۰۲/۵/۵
قسمت 48
۱۴۰۲/۵/۵
قسمت 47
۱۴۰۲/۴/۲۰
قسمت 46
۱۴۰۲/۴/۳
قسمت 45
۱۴۰۲/۴/۱
قسمت 44
۱۴۰۲/۳/۲۴
قسمت 43
۱۴۰۲/۳/۲۴
قسمت 42
۱۴۰۲/۳/۱۲
قسمت 41
۱۴۰۲/۲/۳۱
قسمت 40
۱۴۰۲/۲/۳۱
قسمت 39
۱۴۰۲/۲/۲۰
قسمت 38
۱۴۰۲/۲/۱۹
قسمت 37
۱۴۰۲/۲/۴
قسمت 36
۱۴۰۲/۱/۳۰
قسمت 35
۱۴۰۲/۱/۳۰
قسمت 34
۱۴۰۲/۱/۲۰
قسمت 33
۱۴۰۲/۱/۸
قسمت 32
۱۴۰۲/۱/۳
قسمت 31
۱۴۰۱/۱۲/۱۸
قسمت 30
۱۴۰۱/۱۲/۱۸
قسمت 29
۱۴۰۱/۱۲/۶
قسمت 28
۱۴۰۱/۱۲/۱
قسمت 27
۱۴۰۱/۱۲/۱
قسمت 26
۱۴۰۱/۱۱/۱۶
قسمت 25
۱۴۰۱/۱۱/۱۲
قسمت 24
۱۴۰۱/۱۱/۲
قسمت 23
۱۴۰۱/۱۰/۲۵
قسمت 22
۱۴۰۱/۱۰/۱۴
قسمت 21
۱۴۰۱/۱۰/۱۴
قسمت 20
۱۴۰۱/۱۰/۸
قسمت 19
۱۴۰۱/۱۰/۸
قسمت 18
۱۴۰۱/۱۰/۴
قسمت 17
۱۴۰۱/۱۰/۴
قسمت 16
۱۴۰۱/۱۰/۳
قسمت 15
۱۴۰۱/۹/۳۰
قسمت 14
۱۴۰۱/۹/۲۸
قسمت 13
۱۴۰۱/۹/۲۶
قسمت 12
۱۴۰۱/۹/۲۶
قسمت 11
۱۴۰۱/۹/۲۴
قسمت 10
۱۴۰۱/۹/۲۴
قسمت 9
۱۴۰۱/۹/۲۳
قسمت 8
۱۴۰۱/۹/۱۹
قسمت 7
۱۴۰۱/۹/۱۸
قسمت 6
۱۴۰۱/۹/۱۴
قسمت 5
۱۴۰۱/۹/۱۳
قسمت 4
۱۴۰۱/۹/۱۳
قسمت 3
۱۴۰۱/۹/۸
قسمت 2
۱۴۰۱/۹/۸
قسمت 1
۱۴۰۱/۹/۸