سرراست

در حال بروزرسانی
در انتظار چپتر جدید...

فراتر از عشق

جانگ بعد فارغ التحصیلی از دانشگاه و ناامیدی در پیدا کردن شغل دلخواهش تصمیم می‌گیره بصورت خصوصی معلم کودکان دوره ابتدایی بشه تا بتونه از وقت آزادش برای پیدا کردن یه شغل مناسب استفاده کنه و در این راه با افرادی آشنا میشه که ....

۲ سال پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
در حال پخش...
وضعیت
آموزش رد کردن تبلیغات
قسمت 30
۱۴۰۲/۱/۲۴
قسمت 29
۱۴۰۲/۱/۱۷
قسمت 28
۱۴۰۲/۱/۹
قسمت 27
۱۴۰۲/۱/۳
قسمت 26
۱۴۰۱/۱۲/۲۰
قسمت 25
۱۴۰۱/۱۲/۱۶
قسمت 24
۱۴۰۱/۱۲/۶
قسمت 23
۱۴۰۱/۱۲/۴
قسمت 22
۱۴۰۱/۱۱/۲۳
قسمت 21
۱۴۰۱/۱۱/۱۶
قسمت 20
۱۴۰۱/۱۱/۶
قسمت 19
۱۴۰۱/۱۱/۵
قسمت 18
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 17
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 16
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 15
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 14
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 13
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 12
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 11
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 10
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 9
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 8
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 7
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 6
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 5
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 4
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 3
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 2
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 1
۱۴۰۰/۱۱/۱۷