سرراست

در حال بروزرسانی

فراتر از عشق

ارسلان پسری که بعد از مرگ پدرش صاحب یه خونه میشه،یک روز سر و کله ی یه زن خیلی خوشگل پیدا میشه که با ادعای ارث مشترک می آید و زندگی مشترک دردسر ساز بین این دو را آغاز میکند.

یک سال پیش
12
قسمت
4.5
امتیاز
ongoing
وضعیت
قسمت 20
۱۴۰۱/۱۱/۶
قسمت 19
۱۴۰۱/۱۱/۵
قسمت 18
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 17
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 16
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 15
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 14
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 13
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 12
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 11
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 10
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 9
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 8
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 7
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 6
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 5
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 4
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 3
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 2
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
قسمت 1
۱۴۰۰/۱۱/۱۷